Energiminister Tina Bru. Foto: Øyvind Lie

Bru: Ikke tilstrekkelig grunnlag for NorthConnect-behandling

Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet, ifølge OED.
Onsdag, 25 mars, 2020 - 13:17

Oppdatert med kommentar fra NorthConnect.

Olje- og energidepartementet har informert NorthConnect om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken. Først må det høstes erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, skriver OED i en pressemelding.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt en samlet vurdering av søknadene fra NorthConnect om konsesjoner for å kunne etablere en 1400 megawatt strømkabel mellom Norge og Skottland, som viste at kabelen var samfunnsøkonomisk lønnsom.

I høringen anbefalte Statnett at kabelen å vente med konsesjonsbeslutningen blant annet på grunn av usikkerhet om framtidige systemdrifts- og markedsforhold, og først få driftserfaringer med de to nye utenlandskablene som er under bygging. Samtidig har det blitt klart at flertallet i Stortinget er mot å gi konsesjon til kabelen nå. Bru har vært positivt innstilt til prosjektet, men sier nå altså nei i denne omgang.

Vil høste erfaringer

– Det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår nå store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever. Først må vi høste erfaringer med virkningen på kraftsystemet av de to kablene som er under bygging, sier Bru i en pressemelding.

I tillegg til de to kraftkablene som allerede er under bygging, bygges det nå ut mye uregulerbar vindkraft i Norge, Norden og Europa, mens regulerbar fossil kraftproduksjon legges ned, påpeker OED. Samtidig elektrifiseres energibruken. Med endringene i kraftsystemet blir også systemdriften mer utfordrende i tiden som kommer, undertreker Bru, slik også Statnett gjorde.

– Kraftutveksling med landene rundt oss er både bra og nødvendig. Det bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. I dette bildet er NorthConnect et interessant prosjekt. Men med endringene vi ser i kraftsystemet idag, og som vil komme de nærmeste årene, har vi ikke nok kunnskap nå til å vite om fordelene ved prosjektet oppveier ulempene for allmenne og private interesser som blir berørt. Med andre ord er dette verken et ja eller nei til konsesjonssøknaden, fordi vi ikke har tilstrekkelig grunnlag til å fatte en slik beslutning nå, sier Bru.

Skal snakke med eierne

NorthConnect-organisasjonen har ennå ikke avgjort hva de nå vil gjøre videre.

– NorthConnect er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som ifølge NVE vil skape verdier for det norske samfunnet på over 8 milliarder kroner. Samtidig vil NorthConnect bidra til store reduksjoner i utslippene av klimagasser. Sammen med våre eiere vil vi nå vurdere hva meldingen fra departementet innebærer for prosjektet, sier kommunikasjonssjef Lars Nermoen i NorthConnect til Energiteknikk.

Prosjektet er eid av Lyse, Hafslund E-CO, Agder Energi og svenske Vattenfall. Planen har fram til nå vært å sette den i drift i 2024.

Lyse-sjef Eimund Nygaard gikk tidligere i dag, før beslutnignen ble kjent, ut i Energiteknikk og argumenterte for at NorthConnect ville være et bra tiltak for å skape aktivitet i økonomien etter korona-krisen.

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.