Vamma 12. Foto: Hafslund E-CO

Hafslund E-CO utsetter utbyttet

Som følge av koronakrisen.
Torsdag, 26 mars, 2020 - 17:25

«Som følge av stor usikkerhet rundt de langsiktige effektene av koronaviruset og kraftprisutviklingen, har styret besluttet å ikke fremme forslag til utbytte for 2019 i ordinær generalforsamling. Styret vil fortløpende vurdere omstendighetene i markedet og konsernets økonomiske stilling, og vil komme tilbake med forslag om tilleggsutbytte for regnskapsåret 2019 i ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt», skriver Hafslund E-CO i en børsmelding.

Totalt ble det i 2019 utbetalt utbytte til Oslo kommune og minoritets-eiere på henholdsvis 1.284 millioner kroner og 35 millioner kroner, ifølge årsrapporten, som ble lagt fram torsdag.

Årsresultatet for 2019 ble presentert i februar

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.