Illustrasjonsfoto: Andritz Hydro
ENERGITEKNIKK MENER

Lokale karantene­regler må bort

Med mindre de har en helhetlig, rasjonell begrunnelse.
Torsdag, 26 mars, 2020 - 12:50

60 prosent av Energi Norges medlemsbedrifter har byggeprosjekter som forsinkes av smitteverntiltak, ifølge en NHO-undersøkelse. Den viktigste årsaken til forsinkelsene er lokale og kommunale karanteneregler.

Som Energiteknikk har omtalt, kom ikke folk fra Østlandet inn i Høyanger kommune for å tørrteste turbinen i Østerbø kraftverk, som er i ferd med å bli ferdigstilt.

Hafslund E-COs kraftverk i Tolga i Østerdalen har hatt problemer med tilgang på personell som følge av kommunale karanteneregler, fordi folk som krysser kommunegrenser mange steder blir pålagt to uker i karantene.

Regjeringen har anbefalt kommunene å ikke innføre egne karanteneregler. Noe forbud mot slike regler har det derimot ikke kommet. Enn så lenge kan kommuneleger og ordfører oppføre seg som tidligere tiders småkonger, uten krav om å se helheten i sine beslutninger.

Hele 124 kommuner i 8 fylker har ifølge justis- og beredskapsminister Monica Mæland nå lokale reiserestriksjoner.

Vi står nå i en nasjonal dugnad for å bekjempe korona-trusselen. Kampen kan bli lang og kostbar. Den vil ikke bare koste liv, men også penger for å redde liv. Da kan ikke verdiskapingen stoppe helt opp. Kraftbransjen er en viktig sektor for norsk verdiskaping. Kraftverk må derfor få bygges med mindre det finnes godt begrunnede vurderinger som tilsier at risikoen ved arbeidet er urimelig stor.

Det er viktig at ikke næringslivet rammes av vilkårlige hindringer fordi lokale myndigheter uten ansvar for helheten eller krav til grundig begrunnelse har bestemt at grensen til deres kommune ikke får krysses.

Regjeringen understreket tirsdag at alle smitteverntiltak må være forholdsmessige, og at det ikke er tilfelle i dag. Den kunngjorde at den jobber med en felles nasjonal veileder for hvilke tiltak som er lovlige.

Den veilederen bør komme raskt. Den bør dessuten ikke være kun en veileder, men inneholde klare forbud mot vilkårlige inngrep som ikke har noen overordnet, helhetlig begrunnelse.

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.