Etter årsmøte 2020 trer representanter for Statkraft og Multiconsult inn i styret til vindkraftforeningen Norwea. Foto: Fosen Vind

To nye styre­medlemmer i Norwea

Olav Hetland fra Statkraft og Heikki Eidsvoll Holmås fra Multiconsult er valgt som nye styremedlemmer i vindkraftforeningen Norwea.
Onsdag, 25 mars, 2020 - 09:53

Årsmøte 2020 i Norwea ble, på grunn av korona-krisen, 17. mars gjennomført som videokonferanse med styrevalg og behandling av andre vedtakssaker, opplyser Norwea i en melding.

- Koronasituasjonen preger hele landet inklusive vår bransje nå. Men vindkraft kan på både kort og lengre sikt bidra til å sikre økonomisk aktivitet – direkte gjennom store byggeprosjekter nå, og indirekte ved å sikre kraftforedlende industri tilgang på kraft til konkurransedyktige priser, sier administrerende direktør Øyvind Isachsen i Norwea.

Det nye styret består av følgende medlemmer:

Styreleder: Peter Aall Simonsen (Simonsen Vogt Wiig)
Styremedlem: Olav Rommetveit (Zephyr)
Styremedlem: Olav Hetland (Statkraft)
Styremedlem: Heikki Eidsvoll Holmås (Multiconsult)
Styremedlem: Marcus Landelin (Eolus)
Styremedlem: Tormod Eggan (TrønderEnergi)
Styremedlem: Trine Ulla (Equinor)
Styremedlem: Kresten Ørnbjerg Christensen (Vestas)

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.