Foto: Nexans

Opposisjonen samles mot NorthConnect

Sp og Frp signaliserer at de kan stemme med Ap.
Tirsdag, 10 mars, 2020 - 07:48

Både Frp, Sp, SV og Rødt er imot byggingen av den planlagte NorthConnect-kabelen mellom Norge og Skottland. Også Ap er imot en slik utbygging, siden partiet mener vilkårene for en utbygging ikke er oppfylt.

Stortingets energi- og miljøkomité har tre ulike forslag som alle går ut på å stanse utbyggingen, men hvis ikke partiene blir enige, er det ikke sikkert det blir flertall. De ulike partiene har nemlig forskjellige grunner til å gå imot prosjektet. Frp er mest bekymret for økte strømpriser, Sps er skeptisk til utviklingen av energiunionen Acer, mens Rødt i sitt forslag bare skrevet at kabelen ikke skal bygges.

Ap på sin side mener de andre partiene må bli enige om å stemme på deres forslag dersom kabelen ikke skal bli en realitet. De mener vilkårene for en utbygging ikke er til stede ut fra en avtale partiet inngikk med Høyre, Frp, MDG og Venstre i 2018, skriver Klassekampen.

De andre partiene signaliserer nå at de er villige til å snakke sammen for å komme til en løsning.

– Vårt primære ønske er jo å få flertall for å stanse kabelen, sier Sandra Borch i Sp ifølge Klassekampen.

Også nestleder Hans Andreas Limi i Frp sier ifølge avisen at vedtaket må være overordnet de enkelte partiers ulike begrunnelser for å stanse kabelen.

NorthConnect eies av Lyse, Agder Energi og E-CO Energi og det statlige svenske selskapet Vattenfall. Kabelen på 1400 MW skal gå mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

NVE leverte nylig en analyse til OED, som nå altså er på høring, hvor de konkluderte med at kabelen ville ha et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 8,5 milliarder kroner over levetiden på 40 år, og at den ville øke kraftprisene i Norge m ed mellom 1 øre og 3 øre per kilowaattime.

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.