NVE-bygget ved Majorstua i Oslo. Foto: Øyvind Lie

RME lyser ut prosjekter for drøye fem millioner kroner

– Et bidrag til å redusere behovet for permitteringer hos noen bedrifter.
Mandag, 23 mars, 2020 - 13:44

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) trenger konsulentbistand til syv prosjekter som skal bidra til et effektivt energisystem.

- Vi er inne i en tid hvor veldig mange bedrifter har det tøft og mange må permittere ansatte. Vi har klare utredningsoppdrag for næringslivet – og de ønsker vi å gå ut med nå. Våre oppdrag betyr ikke så mye i den store sammenhengen, men er et bidrag til å redusere behovet for permitteringer hos noen bedrifter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund i en melding på NVEs nettside.

Disse prosjektene vil RME lyse ut i løpet av våren:

1.    Metode for å fastsette Statnetts kostnadsnorm fra 2021 som gir sterkere insentiver til kostnadseffektivitet

Bakgrunnen for oppdraget er at Statnett har noe svakere insentiver til kostnadseffektivitet enn de andre norske nettselskapene. RME vil vurdere om de kan styrke dette gjennom en annen metode for fastsettelse av kostnadsnormen. Tilbyder skal utforske alternative metoder, hvilke data som kreves og hvordan metoden virker inn på insentivene for Statnett, når man ser på hele inntektsreguleringen.

2.    Nytt eksogent mål for etterspørsel av elektrisitet til bruk i modeller for måling av nettselskapers effektivitet

RME ønsker å utvikle en variabel som kan kombinere etterspørsel etter elektrisitet og distansen som elektrisiteten må fraktes i én variabel. RME tror en slik variabel effektivt kan fange transportoppgaven som nettselskapene utfører.

3.   Sikkerhetsstillelse ved gjennomfakturering

I dagens regulering av gjennomfakturering må kraftleverandøren stille sikkerhet til nettselskapet for nettleien. Dette utgjør en kapitalbinding for kraftleverandøren. RME planlegger en utredning av hvordan risikoen for manglende betaling fra kraftleverandør til nettselskap kan håndteres på en mer kostnadseffektiv måte.

4.      Tiltak for et effektivt sluttbrukermarked

Sluttbrukere opplever i dag en uoversiktlig situasjon med mange og kompliserte avtaler når de skal kjøpe strøm. RME planlegger en utredning av aktuelle endringer i regulering og eventuelt andre tiltak, som kan bidra til et mer effektivt sluttbrukermarked.

5.      Analyse av konsekvenser ved eventuelle transmisjonsretter på utenlandskablene

Kommisjonsforordningen FCA har transmisjonsretter som standardløsning i terminmarkedet, samtidig som FCA åpner opp for unntak fra standardløsningen og gir mulighet til at man bruker andre metoder for å gi tilstrekkelige prissikringsmuligheter. I vurderingen av ulike handelsløsninger for norske kabler til utlandet ønsker RME å forstå konsekvensene av en eventuell innføring av transmisjonsretter.

6.      Nye krav til nettselskap

RME ønsker en utredning som ser nærmere på hva som kan være aktuell utvikling i reguleringen av tilknytning av nye kunder.

7.      Prosumenter

Dagens regulering gir prosumenter rett på å bruke kapasiteten i hovedsikringen både til uttak og innmating av energi. Mye innmatet energi fra mange prosumenter kan skape lokale utfordringer for nettdriften, og som følge av dette kan man få økte kostnader i investering og drift i tiden fremover. RME vil lyse ut et prosjekt der det gjennomføres analyser av denne problemstillingen. 

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.