Illustrasjonsfoto: Statkraft

Stadfester planendring for Okla vindkraftverk

Bygger færre turbiner.
Tirsdag, 24 mars, 2020 - 15:47

Departementet har i dag stadfestet NVEs vedtak om planendring for Okla vindkraftverk. Olje- og energidepartementet ga i desember 2013 konsesjon til å bygge og drive vindkraftverket. Konsesjonæren er nå Falck Renewables Vind AS.

Planendringene ble godkjent av NVE i juni 2019, men vedtaket ble påklaget av flere grunneierlag, lokalt jakt- og fiskelag, lokalt turlag og Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Planendringene innebærer at antall vindturbiner reduseres fra seks til fem. En ny turbintype  endrer turbinhøydene og  utvider planområdet noe som følge av vingesveip. Kildestøyen blir litt redusert. Den interne veitraseen er kortet ned på. De negative virkningene for natur og miljø blir ifølge OED mindre med de endrede planene, og det skal ikke ha fremkommet opplysninger om nye negative virkninger som ikke er vurdert tidligere.

Et innbygger-initiativ fra Stad kommune har fulgt saken. Arbeidsgruppa for initiativet har påklaget NVEs endringsvedtak, men har også begjært omgjøring av selve konsesjonsvedtaket fra desember 2013. Departementet konkluderer med at arbeidsgruppa ikke har fremmet argumenter som ikke var kjent eller har blitt behandlet tidligere i konsesjonsprosessen.

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.