Målet med FoU-prosjektet, som blant andre Norconsult står bak, er å gjøre det tryggere å være i og i nærheten av vindkraftparker på vinteren. Foto: Norconsult

Vil redusere risiko for iskast fra vindturbiner

Iskast fra vindturbiner kan være farlig. Nå skal et forskningsprosjekt gjøre det tryggere å ferdes i eller i nærheten av vindkraftparker om vinteren.
Fredag, 20 mars, 2020 - 14:12

Et nytt forskningsprosjekt i regi av Norconsult, Meteorologisk institutt, Statnett og Zephyr, skal bidra til mer presise beregninger av risiko for iskast fra vindturbiner. Prosjektet har fått 2,6 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet. Totalbudsjettet er 5,2 millioner kroner. Prosjektet, som løper over tre år, skal være ferdig sent i 2022, ifølge en pressemelding fra Norconsult.

I perioder med lav temperatur og tåke eller regn i luften kan det dannes is på vindturbiner. Dette gjelder i alle vindkraftparker i kaldt klima. Selv om risikoen for skade er svært lav, kan isen falle ned eller slynges fra vindturbinen og potensielt treffe mennesker, dyr, kjøretøy eller bygg i nærheten. Sannsynligheten for at noen av disse skal bli truffet av iskast er veldig lav, men om det skjer kan det føre til alvorlige skader, påpekes det i pressemeldingen.

Artikkelen er 312 ord lang.

For å lese artikler med plusstegn, må du være abonnent. 

Du får fri tilgang til energiteknikk.net i én uke eller i tre måneder hvis du tegner korttidsabonnement (betaling med kort). Ved å klikke på ”kjøp abonnement”, ser du hva de ulike abonnementene koster, og du kan velge det som passer. Ved å bestille abonnement nå, får du umiddelbar tilgang til alle sakene i nettavisen..

På forsiden nå

Tysklands ambassadør kommer med påstand om forskjellsbehandling og dårlig investeringssikkerhet for utlendinger i Norge, og nevner ordet «rettssak».
På grunn av koronasituasjonen.
Ni av ti varmepumpebedrifter opplever svikt i etterspørselen, ifølge undersøkelse fra Novap.
Anslår at datasentre vil bruke 3-8 TWh i 2040.
Hydro iverksetter korona-tiltak.
Alle utbyggingsplaner godkjent.
På til sammen 37,3 GWh.
Totalt byttet norske husholdninger strømleverandør nesten 600.000 ganger i 2019.
Etter et ekstraordinært godt 2018.
Men flaskehalsinntektene sank.
OED sier nei, men peker på en utvei.
Samler data fra gamle Hafslund og Eidsivas ulike systemer.
På grunn av skattereglene.
Vegard Pettersen er ny næringspolitisk rådgiver for fornybar energi i Energi Norge.
– Mange betaler dyrt for strømmen.
Statnett støtter blant annet fire nye professorater.
Skal eie en tredel av solcelleselskapet,
Men vil holde utbyttet tilbake.
Mot at de går i karantene.
På fremtidige utenlandskabler.
Stortingsflertallet ble tirsdag enige om at regjeringen må finne en finansieringsmodell for havvind på norsk sokkel.