Stillingsannonser  

Publiseres på fast plass øverst i nettavisen, energiteknikk.net
Legges også inn i vårt nyhetsbrev (mandag / onsdag / fredag)

– materiell: logo  og publiseringstekst ( Word fil)
– annonsen blir liggende på de digitale flatene til søknadsfristens utløp /30 dager
– pakkepris kr 7.000 per stilling/utlysning