Hywind-turbiner.
Foto: Øyvind Gravås/Equinor

Men det kan kreve kraftprisgaranti fra myndighetene.

  • Øyvind Lie

I fjor lanserte Menon Economics en rapport som konkluderte med at havvind i Norge de neste 30 årene kan skape verdier for mellom 10 og 117 milliarder kroner. Det mest optimistiske scenarioet forutsatte at staten bidrar med 36 milliarder kroner.

Under Havvindkonferansen 2020 tirsdag legger Menon Economics fram en rapport som er laget på oppdrag for Norwegian Offshore Wind Cluster og Eksportkreditt Norge, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Stavanger kommune.

Oppjustert 40 prosent

I den nye rapporten er markedet oppjustert med 40 prosent, melder Stavanger Aftenblad. Grunnen er at det nå realiseres større prosjekter enn tidligere ventet, og at flere land har satt seg tydelige mål for havvind-utbygging.

I det mest optimistiske scenarioet i rapporten vil flytende havvind stå for nærmere 25 prosent av det samlede havvindmarkedet. Her skal norskbasert industri kunne omsette for nærmere 85 milliarder kroner i 2050.

Innen 2050 anslås det i rapporten at havvind-kapasiteten vil være på mellom 60 og 250 gigawatt.

Fram mot 2050 tror Menon at flytende havvind kan bli konkurransedyktig på pris i markeder der potensialet for bunnfast vind er mer avgrenset. I dag er flytende havvind om lag 60 prosent dyrere enn bunnfast teknologi, skriver Aftenbladet.

Kraftpris-garanti

For å ta en så stor posisjon må Norge ifølge rapporten ha et stort hjemmemarked, være tidlig ute, ha en tydelig visjon og myndighetene må bidra med tilpassede virkemidler.

Menon Economics mener det best egnede virkemiddelet fra myndighetene er såkalte differansekontrakter. Disse øker eller sikrer inntektene i et prosjekt ved å garantere en fast pris på kraften.

Rapportforfatterne mener man ikke bør tildele kontraktene basert på rene prisauksjoner. Da risikerer man å ende opp med utbygging av den teknologien det er mest av i øyeblikket.