bru havvind
Ved Hywind-demoen utenfor Karmøy i Rogaland i juni varslet olje- og energiminister Tina Bru åpningen av områder for havvind.
Foto: MLH/OED

OED vurderer behovet for endringer i havenergiforskriften.

  • Øyvind Lie

Områdene Utsira nord og Sørlige Nordsjø II åpnes for konsesjonsbehandling fra 1. januar 2021. Samtidig trer havenergilovforskriften i kraft. Olje- og energidepartementet (OED) tar sikte på å komme med en veileder om søknadsprosessen i løpet av våren, skriver departementet i en melding på sin nettside.

Parallelt vurderes behovet for endringer i havenergiforskriften. Eventuelle forskriftsendringer vil bli sendt på høring i løpet av våren.

– Utvikling av regelverk innen fornybar energiproduksjon til havs er nybrottsarbeid. Det er stor interesse for å utvikle denne nye næringen og vi har mottatt mange gode innspill. Vi vil derfor trenge noe mer tid for å utarbeide en veileder og sikre god behandling av enkeltsaker. Tildeling av rettigheter til områder vil være store beslutninger som krever grundige prosesser og et solid beslutningsgrunnlag, sier olje- og energiminister Tina Bru i meldingen.

Departementet forventer at flere aktører forbereder forslag til konsekvensutredningsprogram.

Vindkraft til havs vil også være ett av flere tema som vil bli behandlet i den varslede stortingsmeldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser.