Lyse Elnett AS er et av Norges største nettselskaper, og har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet i Sør-Rogaland. Selskapet omsetter for 1,4 Mrd, har 150 000 kunder og 350 ansatte. I 2021 flytter selskapet inn i nye moderne lokaler i Sandnes sentrum. Selskapet står foran store investeringer de neste årene for å imøtekomme samfunnets behov for en trygg og stabil strømforsyning. Lyse Elnett er et heleid datterselskap i Lyse konsernet, et industriselskap innen energi og telekommunikasjon.

Lyse Elnett er underlagt offentlighetens bestemmelser. Aktuelle kandidater må påregne bakgrunnssjekk, samt kredittsjekk.

Nettstrategi og analyse er avdelingen som har spisskompetanse på kraftsystemet.
Herunder elkrafttekniske analyser og beregninger, strukturplanlegging og utredninger.
Avdelingen bistår med å svare ut forespørsler på tilknytning av kraftkrevende industri og har et særlig ansvar for å sikre fremtidig kapasitet til elektrifiseringen av samfunnet.

Gode analyser og utredninger er avgjørende for å finne gunstig konsept- og nivåvalg for nettprosjekter og investeringer. Det er avdelingens ansvar å utarbeide disse for å lage de beste langsiktige nettutviklingsplanene for vårt område. Vi ønsker oss deg som har god kraftsystemforståelse og øsker å bidra i utviklingen av fremtidens distribusjons- og regionalnett.

Arbeidsoppgaver
  • Bidra til strategisk videreutvikling av Lyse Elnett som ledende innenfor kraftsystemforståelse og analyse
  • Bidra til videreutvikling av kunnskap og kompetanse på analyse- og utredningsarbeid i hele organisasjonen
  • Sørge for høy kvalitet på avdelingens egne analyser og utredninger
  • Videreutvikle seksjonens kompetanse og faglige kapasitet
  • Sikre godt samarbeid med øvrig organisasjonen og eksterne samarbeidspartnere
  • Sikre et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner
  • PhD, MSc eller tilsvarende innen elkraftteknikk eller relaterte fagområder med gode akademiske resultater
  • Helhetlig forståelse av kraftsystemet og kraftmarkedet
  • Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Dokumentert ledererfaring i ledelse av tekniske miljøer

For å lykkes

Vi ser for oss at du er en person med stor faglig nysgjerrighet. En som klarer å balansere det å være resultatorientert med tålmodigheten og stayerevnen som trengs for å arbeide med kompliserte oppgaver og prosjekter som strekker seg over lange perioder med opp og nedturer på veien.

Du har i tillegg sterke analytiske evner, og villighet til å utvide grensene for egen kompetanse er en forutsetning for å trives i stillingen. Oppgavene som skal løses er av en størrelse og kompleksitet som gjør at en må være en lagspiller og trives med å bygge noe sammen med andre.
Du vil bli en del av et tverrfaglig miljø med dyktige fagpersoner som brenner for jobben sin. Vi samarbeider og utfyller hverandre på bakgrunn og kompetanse, har folk i alle aldre, høy takhøyde og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss deg som både er faglig dyktig og kan bidra sosialt som en aktiv kulturbygger i årene fremover.

Vi tilbyr

Vil du bli en del av det som vi ser på som regionens mest spennende selskap?

Lyse er en del av folks hverdag. Vi bygger kritisk samfunnsinfrastruktur og utgjør en forskjell i regionen. Hele 10 milliarder kroner har vi gitt i utbytte til eierkommunene våre de siste 10 årene. Verdiene våre er å være tydelige, ansvarlige og modige lagspillere.

Våre medarbeidere har gode velferdstiltak, ekstra feriedager, gode forsikringsordninger, bedriftsidrettslag, tilgang på firmahytter og mye annet! I tillegg er vi stolt hovedsponsor av Viking fotballklubb og flere andre lokale idrettslag og kulturhus.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte Håvard Tamburstuen, Administrerende direktør, på telefon 915 51 965. Personalrelaterte spørsmål rettes til HR ved Leder for rekruttering og employer branding Stig Finnerud, 913 39 600.

Vi håper at du vil se mulighetene sammen med oss, og ser frem til å lese din søknad.

Vitnemål/karakterutskrift må vedlegges sammen med søknad og CV.

Søknadsfrist: 07.03.2021
                                                                           SØK PÅ STILLINGEN