Svenskenes kjernereaktor Forsmark 1 har nettopp bestått sommerens tilsyn og revisjon. Forsmark 2 gjennomgikk samme prosedyre i juni. Foto: Vattenfall

Den svenske kjernereaktoren Forsmark 1 er klart for nytt driftsår etter tilsyn og revisjon.

De svenske kjernekraftverkene har en betydelig innvirkning på kraftprisene i Norden, også i Norge. Om de faller ut utenfor de planlagte tilsyns- og revisjonsperiodene, kan det få følger også for norske strømkunder.

Derfor er det av interesse også for norske strømkunder å vite at Forsmark 1 er klar til å levere fossilfri kjernekraft til nok en driftssesong etter at tilsynet er gjennomført. Tilsynet med Forsmark 1 ble utført 4. juli – 23. juli 2021.

Endringer

De har blant annet gjort skiftet uranstaver, introdusert nytt magnetiseringsutstyr for generatorene, og innført ventilomledere for å styrke sikkerheten mot lynnedslag.

Hver sommer blir reaktorene stengt ned i flere uker for drivstoffskifte og vedlikehold for den kommende driftssesongen. Under tilsynet jobbet totalt ca. 1200 personer med ca. 3500 arbeidsordrer, skriver selskapet i en pressemelding.

Fakta om Forsmark

Forsmarks atomkraftverk er Sveriges største produsent av elektrisk energi. Kraftverket ligger omtrent 150 km nordøst for Stockholm, ved Upplandskysten nord i Roslagen. Forsmarks hovedeier er Vattenfall, som i sin tur eies av den svenske staten.