Ledige stillinger

Agder Energi Nett har en sentral rolle i å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Som en del av Agder Energi konsernet skal vi bidra til et fornybart samfunn, og bidra til grønn omstilling. Nå er vi på jakt etter flere nye medarbeidere til ulike stillinger i selskapet.

Utvikling og forvaltning av strømnettet på Agder er en sentral samfunnsoppgave. I en stadig mer sammensatt og kompleks kraftsektor er strømnettet et nav i utviklingen av et smart og bærekraftig kraftsystem.

Effektiv utvikling av kraftnettet vil være viktig for fremtidens nettselskaper. Derfor skal vi:

  • Videreutvikle verdiene i nettvirksomheten ved optimalisering av drift og investeringer for å øke lønnsomheten, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas.
  • Posisjonere oss for å kunne ta en enda større rolle i fremtidens kraftsystem.
  • Aktiv tilrettelegge for smart elektrifisering av samfunnet som bidrar til effektiv nettutvikling.
  • Bruke og utvikle analysekompetanse for smart nettutvikling og kostnadseffektiv drift som skal gi økt effektivitet og lønnsomhet ved mer optimalisert utnyttelse av strømnettet.

Ønsker du å være en del av denne utviklingen og bidra med din kompetanse og erfaring? Nå har vi en rekke stillinger ledige som skal bidra til å utvikle fremtidens nettselskap.

Vi er på jakt etter smarte hoder som kan planlegge, bygge, analysere, drifte og vedlikeholde vårt strømnett. Agder Energi Nett vektlegger mangfold og likestilling i sine ansettelser.

Her finner du oversikt over våre ledige stillinger – kanskje det er en som kan være aktuell for deg?

Tilsynsingeniør

Vedlikeholdsingeniør

Assisterende driftsleder

Systemoperatør

Driftsingeniør Nettsentralen

Analytiker

Fagingeniører elkraft

Fagingeniører/prosjektledere regionalnett

Prosjektingeniør distribusjonsnett

Seniorrådgiver Rammevilkår

Kundeansvarlig

Prosjektingeniør kundeprosjekter

Søknadsfrist 24.10.2021