Vil du bidra til en bærekraftig fremtid ?

Vil du bidra til en bærekraftig fremtid gjennom optimalisering av fornybar energi?

TrønderEnergi-konsernet er en betydelig aktør innen kraftproduksjon og energitjenester. Fornybar kraftproduksjon er kjernevirksomhet i TrønderEnergi,
og forretningsenhet Energiforvaltning har et hovedansvar for optimalisering av våre vann- og vindkraftanlegg. For å ivareta en god og profesjonell disponering av våre energiressurser gjør vi betydelige investeringer innen automatisering, optimalisering og bruk av maskinlære for å være en ledende aktør innen energiforvaltning.

TrønderEnergi kan by på en variert arbeidshverdag i et kompetent og dynamisk miljø og med store personlige utviklingsmuligheter. Vi kan tilby en fleksibel arbeidshverdag og et svært godt arbeidsmiljø med gode personalordninger for våre ansatte.

Stillingen som produksjonsplanlegger er organisert i enhet for Energiforvaltning, avdeling Optimalisering og Analyse. Avdelingen har ansvar for optimalisering og energidisponering i tillegg til kraftmarkedsanalyse.

Anser du deg selv som utviklingsorientert, initiativrik og liker å bidra til kontinuerlig forbedring ønsker vi en søknad fra deg hvor du forteller om dine erfaringer!

Hovedarbeidsoppgaver du vil jobbe med:
 • Optimalisering av produksjonsinntekten fra fleksibel vannkraft
 • Utvikling og kontinuerlig forbedring av optimaliserings- og anmeldingsmodeller
 • Delta i videreutvikling av relevante KPI’ er
 • Utføre beregninger og utarbeide underlag for vedlikeholdskoordinering
 • Delta i prosjekter knyttet til utvikling av nye forretningskonsepter i konsernet
Kvalifikasjoner vi ønsker at du har:
 • Relevant mastergrad innen tekniske fag
 • Gjerne erfaring fra optimalisering av vannkraft eller fra systemutvikling av optimaliseringsmodeller
 • Kjennskap til kraftsystemanalyse og/eller lastflytanalyser er en fordel
 • Erfaring med og interesse for programmering
Personlige egenskaper:
 • Du er nysgjerrig, tilpassingsdyktig og entusiastisk
 • Du er utviklings- og resultatorientert
 • Du har gode kommunikasjons -og samarbeidsevner
 • Du er selvstendig og gjennomføringsorientert
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan jobbe i tråd med vår verdier: Åpen – Modig – Ansvarlig
Vi tilbyr
 • En utfordrende og spennende stilling med muligheter for å jobbe tett på konsernets verdiskapende prosesser og påvirke konsernets utvikling
 • Personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid med frihet under ansvar basert på en verdibasert ledelsesfilosofi
 • Et godt, aktivt, kompetent og utviklende arbeidsmiljø; vi er Great Place To Work-sertifisert for 8. år på rad
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kunnskapsrike kolleger og VI-kultur

I tråd med våre prosedyrer kan det bli aktuelt å gjennomføre bakgrunnssjekk for denne stillingen.

Stig Rolstadaas
Avdelingsleder optimalisering og analyse
 90648734
Søknadsfrist: 20.01.2022
Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Det er ikke lenge til.
TrønderEnergi-konsernet er i endring. Vår ambisjon om å gjøre det vi kan for å realisere nullutslipps-samfunnet krever mye av oss alle. Både vi som er her nå og for dem som kommer etter oss. Selskapets strategi fram mot 2030 er ambisiøs; Vi skal bli et fornybarselskap med nordiske ambisjoner. Vi skal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vind og vann. Vi skal ta en nasjonal posisjon innen energirelatert infrastruktur og elektrifisering.Vi er eier og operatør av en rekke vann- og vindkraftverk. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og energirelaterte tjenesteløsninger. Denne satsingen krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. Energibransjen er i rask utvikling, og vår evne til å omstille oss blir stadig mer avgjørende for vår videre vekst og lønnsomhet. Og ikke minst elektrifiseringen av Norge!