elkem rana
Bildet er fra Elkem Rana. Arkivfoto: Mye i Media

Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 83.000 GWh i 2021. Det er 6 prosent mer enn i 2020.

  • Øyvind Zambrano Lie

I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 47 prosent til 31 milliarder kroner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den økte energibruken i 2021 kom hovedsakelig av at forbruket av elektrisk kraft fortsetter å øke. Det ble brukt over 49.000 GWh i 2021, viser statistikken energibruk i industrien. Dette utgjorde 70 prosent av samlet innkjøpt energi.

Kraftintensiv industri benyttet nesten 57.600 GWh i 2021, som er en økning fra året før på 6,1 prosent, og utgjorde dermed 69,3 prosent av all energibruk i norsk industri og bergverk i 2021, skriver SSB.

Energikostnadene steg med over 10 milliarder kroner eller 47 prosent fra 2020 til 2021. Økningen skyldes blant annet høyere forbruk av og pris for elektrisk kraft, gass og petroleumsprodukter. Kostnadene for elektrisk kraft steg fra 14 milliarder kroner til 22 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på hele 52 prosent.

Kostnaden for innkjøpt gass gikk opp 56,4 prosent i 2021 prosent selv om forbruket kun økte med 3 prosent. En ytterligere årsak til økte energikostnader er kostnaden for petroleumsprodukter som har steget med 39,1 prosent. Her viser energiforbruket en økning på 14,1 prosent, ifølge SSB.