Søknadsfrist: 02.10.2022

Vil du være med på å forme en bærekraftig fremtid?

Med sine 30 000 ansatte verden over og sin tilstedeværelse i en rekke markeder for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi besitter Hydro unik innsikt, kunnskap og kompetanse.

Vi har en stolt historie og ønsker å være ledende i arbeidet med å skape en bærekraftig fremtid ved å utvikle naturressurser til innovative produkter og løsninger. Det er alle våre dyktige medarbeidere som er vår viktigste suksessfaktor.

Klikk her for å utforske vår verden og kjernen i vår virksomhet.

Prosjektleder Bygg

Hydro Energi er en av Norges største produsenter av fornybar energi. I årene som kommer skal eksisterende anlegg vedlikeholdes og oppgraderes for fremtidens energimarked. Vi styrker derfor vår organisasjon i Stavanger med prosjektledere og søker deg som har erfaring fra bygg-, rehabiliterings-, oppgraderings- eller utviklingsprosjekter til å bli del en del av vår lokale organisasjon for prosjekter og teknisk støtte.

Hydro Energi er operatør for 40 vannkraftverk og en vindpark i Norge, med en total produksjon på 14 TWh. Kraftverkene ligger i områdene Røldal-Suldal, Sogn, Telemark, Stavanger og Tonstad.

Hydro Energi Stavanger har ansvar for drift og vedlikehold av 14 vannkraftverk i Stavangerregionen. Kraftverkene skal driftes kostnadseffektivt og ha høy markedstilgjengelighet. Det krever god teknisk anleggs- og komponentforståelse i kombinasjon med vilje og evne til å utforske og ta i bruk ny teknologi.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver
Stillingen vil inngå i avdeling Hydro Energi Stavanger i Hydro Energis enhet for Drift og Utvikling. Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Prosjektledelse for større og mindre rehabiliterings-, oppgraderings- og utviklingsprosjekter, både i forstudie-, innkjøps- og gjennomføringsfase
 • Rolle som VTA (vassdragsteknisk ansvarlig) etter endt opplæringsperiode. Faglig ansvar for å følge opp sikkerheten ved dammer og reguleringsanlegg, tappe- og stengeinstallasjoner som luker, porter, ventiler, tunneler, rør m.v.,  i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for vassdragsanlegg
 • Bistå i bygg- og vassdragsrelaterte aktiviteter
 • Utarbeide underlag til anbudskonkurranser og delta i tilbudsevaluering
 • Deltakelse i interne fagnettverk
 • Aktiv pådriver for smartere tilstandsovervåkning og anleggsforvaltning ved bruk av ny teknologi

Som ansatt i Hydro Energi Stavanger må du regne med reisevirksomhet til våre anlegg i Stavangerområdet, men også Røldal-Suldal, Telemark og Sogn. Normalt oppmøtested vil være Hydro Energi Stavanger sine lokaler i Heiamyrå på Forus.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Master/siv.ing innen bygg med relevant fordypning innen vassdragsteknikk eller konstruksjonsteknikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.
 • Erfaring med et eller flere av følgende områder: kraftverksdrift, vassdragsteknikk, oppfølging av revurderinger, tekniske planer og flomberegninger
 • Gode formidlingsevner muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
 • Mobilitet, kapasitet og fleksibilitet til å håndtere arbeidsoppgaver på tvers av områder
 • Evne til å forholde deg til andre på en tydelig og tillitsfull måte
 • Gode lederevner innen prosjekt- og teknologiledelse
 • Nyutdannede kan søke på stillingen, det vil i tilfelle bli tilpasset et egnet opplæringsprogram.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en kjerneverdi i Hydro sitt daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer i. Vi søker derfor deg som vil bidra til dette gjennom gode HMS-holdninger og -handlinger.

Annen informasjon
Foruten gode lønns- og pensjonsbetingelser, tilbyr vi en meget variert og ansvarsfull stilling med gode utsikter for faglig og personlig utvikling.

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på e-post.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.

Søknadsfrist: 02.10.2022

Hvis du har spørsmål kan du kontakte:

Leder:
Linda Haugvaldstad
E-post: Linda.Haugvaldstad@hydro.com

Mobil: (Norway +47) 45446050

Rekrutterer
Birgitta Sanden
E-post: Birgitta.Sanden@hydro.com
Mobil: (Norway +47) 97031556

Søk nå