Søknadsfrist: 10.04.2023

Trives du med ansvar og vil du bidra til å styrke elsikkerheten?
Jernbanen opplever en renessanse, og i divisjonen Drift og Teknologi jobber du midt i hjertet av det som skjer. Drift og Teknologis oppgave er å drifte og utvikle jernbanen så flere kan reise effektivt og trygt med tog.
Bane NORs elektroanlegg består av både lav- og høyspenningsanlegg. Elkraftsentralene i Trafikkenheten styrer og overvåker ca 2500 km høyspentanlegg, hovedsakelig kontaktledningsanlegget som alle elektriske tog er avhengig av. De skal sikre at all kobling i våre elektriske anlegg ikke frembyr fare for skade på liv, helse eller materielle verdier, samt bidra til effektiv trafikkavvikling. Fagleder Elkraftstyring har faglig ansvar for forbedring og standardisering av rutiner og prosesser som regulerer driften av disse anleggene. Stillingen skal lede og drive det faglige samarbeidet på tvers av elkraftsentralene, og ikke minst samhandle med øvrige fagenheter for bedre elsikkerheten på jernbanen.
Du vil jobbe sammen med gode analytikere og dyktige fagansvarlige og rådgivere i en tverrfaglig stab, med oppgaver i grensesnitt mellom elsikkerhet, trafikksikkerhet, sikkerhetsstyring, opplæring og jernbanefag.

Kjenner du deg igjen?
• Du vokser på utfordringer, og tør å utfordre etablert praksis for å skape forbedring
• Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger
• Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
• Du er analytisk, strategisk og strukturert, med god rolleforståelse
• Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og liker å jobbe på tvers av organisasjonen
• Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet
Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Blant arbeidsoppgavene
• Tilrettelegge for sikker, effektiv og profesjonell elkraftstyring
• Drive arbeidet med forbedring og standardisering av prosesser
• Forvalte og utvikle det operative regelverket for elkraftstyring
• Faglig kontaktpunkt mot Driftsleder, tilgrensende enheter, operativt miljø og øvrige fagmiljø
• Samarbeide med det operative miljøet og fagledere for å finne gode og helhetlige løsninger
• Delta i relevante prosjekter; innhente innspill fra det operative miljøet og forankre resultater
• Gi faglig bistand i undersøkelser av uønskede hendelser
• Bidra til læring fra avvik og uønskede hendelser
• Søke etter muligheter for utvikling innen faget og drive utviklingsarbeidet
• Bidra til at faggruppens verktøy og systemer er tilpasset formålet.
• Koordinere innspill og endringsbehov og videreformidle dette.
• Oppfølging av risiko, trender og status på avvik

Kvalifikasjoner
• Høyere utdanning på Masternivå innen Elkraft eller tilsvarende, med minst 2 års relevant arbeidserfaring
• Alternativt Bachelor eller fagbrev med minst 4-5 års arbeidserfaring som LFK eller annen relevant El-kraftstilling
• Ledererfaring, innen personal-, fag- eller prosjektledelse er en fordel
• God kjennskap til FSE
• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner

Vi tilbyr
• Du vil bli en del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en organisasjon i vekst som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
• Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte
• Svært gode pensjons- og forsikringsordninger og fleksibel arbeidstid (sommer- og vintertid)
• Moderne og sentralt beliggende arbeidssted
• Mulighet til å jobbe noe hjemmefra

 

Kontaktinfo:

Kjersti Amalie Myklebust, Leder Fremføringssikkerhet
Telefon: (+47) 916 55 305

E-post: kjersti.amalie.myklebust@banenor.no

Søknadsfrist: 10.04.2023

LES MER OG SØK STILLINGEN