ams
Arkivfoto: BKK

98,8 prosent av målepunktene for sluttbrukere i lavspentnettet har smart strømmåler. Likevel må nettselskapene jobbe spesielt med tre punkter for å oppfylle forskriftskravene.

  • Øyvind Zambrano Lie

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE kartla ved slutten av fjoråret utbredelsen av smarte strømmålere (AMS-målere). Resultatet viser at det per tredje kvartal 2022 var det installert om lag 3.240.000 smarte strømmålere i Norge. Det er 98,8 prosent av alle målepunktene for sluttbrukere i lavspentnettet.

– Nå som majoriteten av norske strømkunder har fått en smart strømmåler, anser vi innføringen av de nye målerne som sluttført, sier Torfinn Johannesen, seksjonssjef i RME, i en pressemelding.

Gjenstår tre punkter

Arbeidet med smarte strømmålere startet for fullt da NVE fikk oppdraget fra Olje- og energidepartementet (OED) i 2007. Innføringen ble forskriftsfestet i 2011, og nettselskapene ble pålagt installasjon i alle sine målepunkt innen januar 2019.

Kartleggingen viser imidlertid at det gjenstår noe restarbeid hos nettselskapene i forbindelse med oppfyllelse av forskriftskrav som har kommet med AMS. Dette gjelder på følgende tre områder:

  • Omlegging av fellesmålte anlegg med boenheter til individuell måling og avregning
  • Klargjøring av strupefunksjonaliteten i AMS
  • Tilrettelegging for 15-minutters registreringsfrekvens

Skal lage nye funksjonskrav

Samtidig må nettselskapene skifte fra et fokus på utrulling til et fokus på drift- og forvaltning ettersom de aller fleste målerne nå er installert.

– Nettselskapene skal nå fokusere på løpende feilretting og vedlikehold av de installerte målerne for å opprettholde en effektiv og velfungerende måleverdikjede, sier Jonassen.

Funksjonskravene til AMS ble utarbeidet og forskriftsfestet for over ti år siden. Med utrullingen å anse som avsluttet, og en stor utvikling i måleteknologi de siste årene, vil RME nå påbegynne arbeidet med nye funksjonskrav som skal legge grunnlag for neste generasjons AMS.