Søknadsfrist: 11.06.2023

Eviny Solutions AS

Entreprenørselskapet Eviny Solutions AS er en del av energikonsernet Eviny og har hovedkontor i Bergen. Selskapet er en nasjonal aktør, som leverer ingeniør- og entreprenørtjenester innen strømnett, elektrifisering, telekom, fiber og belysning. Vi har kompetanse på prosjektering, prosjektledelse, bygging, montasje, dokumentasjon, drift, vakt og beredskap. Eviny Solutions AS på Møre er en solid aktør innen drift/vedlikehold og nybygging av høyspent distribusjonsnett, industri- og samferdselselektro og belysningsanlegg. Vi har en god posisjon i markedet, og ambisjoner om videre vekst.

Vår avdeling i Ålesund trenger en erstatter for dagens installatør. Vi søker etter en erfaren og engasjert elektroingeniør med installatørgodkjenning og erfaring fra høyspentanlegg. Stillingen inngår som en viktig del av prosjektplanlegger-teamet i avdelingen.

Viktigste arbeidsområder

 • Faglig ansvarlig for all elektroteknisk virksomhet i avdelingen.
 • Oppfølging av HMS, Miljø og kvalitetssikring i prosjektet
 • Stor grad av ledelse og ansvar
 • Lede prosjekter og personell
 • Lede effektive prosjektorganisasjoner etter Lean metoder
 • Styre, rapportere og være ansvarlig for prosjektets fremdrift og økonomi
 • Følge opp entreprenører, leverandører, kunder og andre eksterne parter
 • Delta i tilbudsarbeid og kalkuleringsarbeid
 • Delta aktivt i forbedringsarbeid med utvikling og forbedring av prosesser
 • Rapportere til avdelingsleder og lage prognoser for gjennomføringen
 • Gjennomføre kundemøter med rapportering på fremdrift og kvalitet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Faglig ansvarlig (FA) i henhold til FEK §7
 • Bachelor ingeniør og/eller teknisk fagskole med relevant fagbrev
 • Formell prosjektlederkompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse innen lav-/høyspent elektrodistribusjon

Egenskaper

 • Du setter HMS og etikk øverst på agendaen, og er en naturlig rollemodell innen disse områdene
 • Kommersielt og forretningsmessig tankesett
 • Strukturert og systematisk i arbeidsformen
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med mange baller i luften

Stillingen rapporterer til avdelingsleder elektro Møre og vil ha kontorsted Ålesund.

Eviny Solutions er et solid selskap med sterke fagmiljøer og gode utviklings- og karrieremuligheter. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med gode personal- og velferdsordninger. Du får en nøkkelrolle i et selskap som er med på å bygge og drifte viktig infrastruktur for landet vårt, og som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ta gjerne en uforpliktende kontakt før søknad sendes. Søknader vurderes fortløpende.

Kontaktperson: Kenneth Langvatn, mob: 92052891

Søknadsfrist: 11.06.2023

SØK STILLINGEN

 

Eviny Solutions AS

Eviny Solutions er eksperten på digital og elektrisk infrastruktur. Vår kompetanse og erfaring innen rådgiving, prosjektering, prosjektstyring, bygging, drift, vedlikehold og beredskap gjør oss i stand til å skape verdi for våre kunder i alle faser. Fra idefase og mulighetsstudier, via forprosjektering, detaljprosjektering, prosjektgjennomføring og bygging, til dokumentasjon og drift av anlegget.

Selskapet har ca. 240 ansatte, og en bred kompetanse sammensatt av ingeniører, montører, prosjektledere og anleggsledere.

Hjemmeside: /eviny.no/