nsl
Englandskabelen (bildet) bidrar til at strømmen vi bruker i Norge er litt mer skitten. Foto: Statnett

Det gjennomsnittlige klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge var i 2022 19 gram CO2-ekvivalenter per kilowattime., en økning fra 11 g CO2e/kWh året før.

  • Øyvind Zambrano Lie

Økningen i den norske CO2-faktoren for strøm i 2022 skyldes blant annet at 2022 var det første hele året der utenlandskabelen North Sea Link, mellom Norge og Storbritannia, ble tatt med i beregningen for Norge. Det går fram i klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2022, som viser hvordan strømmen vi bruker i Norge har blitt produsert.

Storbritannia har en høyere andel fossil kraftproduksjon, spesielt fra gasskraftverk, og det gjenspeiles i beregningen av den norske utslippsfaktoren for strøm.

I tillegg har mengden strøm importert fra Tyskland økt med om lag 0,5 TWh fra 2021 til 2022, noe som også bidrar til å øke den norske utslippsfaktoren for strøm.

CO2-faktoren i 2022 er imidlertid vesentlig lavere enn i EU-27 som de siste årene har hatt en CO2-faktor for strømforsyningen rundt 250-300 CO2e/kWh, skriver NVE i en melding.

95 prosent fornybart

Beregningen av klimadeklarasjon for fysisk levert strøm tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning.

Totalt ble 95 prosent av det norske strømforbruket dekket av fornybar strøm i 2022. Det inkluderer 81 prosent fra vann, 12 prosent fra vind og 2 prosent fra sol og biobrensel.

Regner ikke med opprinnelsesgarantiene

Beregningen av klimadeklarasjonen var noe norske myndigheter begynte med etter at det ble stor oppmerksomhet om at opprinnelsesgarantiene for strøm gjorde at den norske strømmen ble «skitten» ved at folk i andre land kjøpte fornybarheten og slik kunne hevde at kull- og atomstrømmen deres var ren.

Tallene for varedeklarasjonen for norsk strøm i 2022, der handel med opprinnelsesgarantier regnes inn, er ennå ikke publisert.