wickholm
Direktør i Samfunnsbedriftene Energi Truls Wickholm. Foto: Jill Johannesen

Samfunnsbedriftene tror lokalt eierskap kan dempe motstanden mot vindkraft.

  • Øyvind Zambrano Lie

Samfunnsbedriftene Energi har gjennomført en kartlegging hos sine medlemmer om planer for ny kraftproduksjon.

I undersøkelsen ble kraftprodusentene spurt om planer og barrierer for de ulike fornybare teknologiene. Resultatene viser at utbygging av vindkraft er svært krevende.

Få av medlemmene melder at de har prosjekter på vindkraft. To tredjedeler oppgir at det ikke er aktuelt i deres område og peker på lokal motstand som den største årsaken til hvorfor dette er tilfelle.

– Vi tror en god løsning er økt lokal forankring gjennom lokalt eierskap. Det er en mulighet for å dempe motstanden og få flere folk med på fornybarreisen for å skaffe den kraften som vi alle trenger, sier Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

Har nok kapital

Undersøkelsen viser blant annet at 54 prosent har planer om ny kraftproduksjon. Tilgang på kapital er for de aller fleste ikke noe som stopper utbyggingen.

For det meste er det prosjekter under 50 GWh som planlegges. Over 70 prosent av planlagt kraftproduksjon forventes å komme i drift i løpet av fem år.

Utover de neste fem årene, er det ifølge undersøkelsen få nye kraftprosjekter på gang.

Lang saksbehandlingstid

Kraftprodusentene melder om flere grunner til at det er få nye prosjekter på gang. Blant annet blir mangel på saksbehandlingskapasitet, vern av natur, skatteregler, manglende nettkapasitet og lokal motstand trukket fram av som eksempler.

Over halvparten mener uforutsigbare nasjonale rammer som den største flaskehalsen for at større utbygging av vannkraft i Norge, skriver Samfunnsbedriftene Energi i en melding.

Tett opp mot halvparten av respondentene oppgir at skattereglene er en begrensende faktor for mer vannkraft, og 60 prosent har ifølge undersøkelsen gjort endringer i planene etter skatteskjerpelsen høsten 2022. Nærmere 80 prosent har gjort endringer i planene etter at prisene steg.

– Det er uheldig at ren vannkraft blir beskattet hardere enn skitten fossil energi. Det fører naturlig til stans av vannkraftprosjekter. Vi må legge til rette for mer fornybar produksjon, med stabile rammer i bunn, sier Wickholm.

Lokalt vind-eierskap

Et par lyspunkter kommer likevel frem i undersøkelsen. 54 prosent av de som ikke har produksjonsplaner, mener det er sannsynlig at de vil vurdere ny produksjon i fremtiden.

– Dette viser at vi må få på plass gode rammebetingelser for næringen først, om vi ønsker mer fornybar kraft. Man bør starte med å utforme en nasjonal energiplan, sier Wickholm.

Snuser krever nett

Undersøkelsen viser at over halvparten av respondentene ser på muligheter for utbygginger av solkraft, småskalaprosjekter i første omgang.

Men solkraft møter også barrierer. Både økende lokal motstand og manglende nett blir trukket fram som flaskehalser av en tredjedel.

– Det er på tide at nettselskapene får ta mer risiko til å forskuttere nettet, slik at mer solkraft kan kobles opp fortere, sier Wickholm.

Les også: RME advarer mot overinvestering i nett