Søknadsfristen er 30.09.23 - søknader vurderes fortløpende, så send inn søknad i dag!

Vi søker etter deg med stor kompetanse på el-kraft og elektro!

Ønsker du å bli en del av en av Norges største anleggsentreprenører? Ønsker du å bidra til å bygge nye kilometer med tunneler? Ønsker du å være en del av en svært kompetent og handlekraftig tunnelavdeling? Da må du søke hos oss!

Vi på tunnelavdelingen til Hæhre har lang og bred erfaring med alle typer tunnelprosjekt – fra mange mil med vegtunneler, til vegløse kraftanlegg i ytterkanten av Norges land, til enorme fjellhaller i industrien. Vi er uredde, dyktige, handlekraftige og læringsvillige.

Våre fokusområder er høy tunnelproduksjon tuftet på kvalitet og kompetanse, der alle skal trygt hjem hver dag.

En viktig del i produksjonen av tunnel, er tilstrekkelig tilgang på høy- og lavspent forsyning. Mesteparten av tunnelsutstyret går på strøm, og det er svært kritisk at tilgangen på el-kraft er operativ til enhver tid. Vår elektroavdeling drives i dag av svært kompetente mennesker som hver dag yter sitt beste for å nå nettopp dette målet. Vi søker nå etter deg som er elektroingeniør eller har tilsvarende kompetanse, gjerne fra kraftbransjen. Du bør ha relevant erfaring fra tidligere, være vant med selvstendig arbeid og like en hverdag utenfor kontoret – ute i linja. Du vil være med på utvikling av nye teknologiske løsninger, forbedring av eksisterende teknologi, tilrettelegging og samarbeid med anleggsledelsen ute på prosjekt.

Arbeidsoppgavene dine vil bestå av:

 • Prosjektering av byggestrøm i forbindelse med tunnelanlegg
 • Søknader, kontakt og dialog med leverandører av el-kraft
 • Oppfølgning ute på prosjekt av de elektriske anleggene
 • Samarbeid med leverandører av elektrisk utstyr / elektriske maskiner, anskaffelse og drift
 • Påvirke, assistere og implementere maskiner knyttet til det grønne skifte
 • Jobbe med nye løsninger og fremdriftsrettet teknologi
 • Dialog med bransjen

Vi ønsker at du har disse kvalifikasjonene:

 • Relevant utdannelse fra høyskole/universitet/fagskole
 • Tilstrekkelig IT-kompetanse
 • Førerkort klasse B
 • Jobbet mot kraftbransjen

Vi ser gjerne at du har disse egenskapene:

 • Positiv
 • Kvalitetsorientert og høy faglig integritet
 • Engasjert, med stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi vil tilby deg:

 • Mulighet for personlig og faglig utvikling i et komplett entreprenørkonsern i sterk vekst
 • Et godt sosialt arbeidsmiljø der alle løfter hverandre frem
 • Konkurransedyktige betingelser som bl.a. inkluderer bonusordning, og å ta del i vårt aksjeprogram
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Et trygt og inspirerende arbeidsmiljø

Tunnelavdelingen har hovedkontor i Bergen.

Det må påregnes en del reise i jobben.

Søknadsfristen er 30.09.23 – søknader vurderes fortløpende, så send inn søknad i dag!

Hæhre Entreprenør er sammen med Isachsen Anlegg, Kruse Smith Anlegg og Zenith Sruvey en del av konsernet HI Entreprenører.
Entreprenørvirksomhetene som er underlagt HI Entreprenører samarbeider på tvers på en rekke områder for å oppnå positive synergieffekter innenfor drift og utviklingsarbeid.
Trygt hjem er konsernets og selskapenes viktigste mål, sammen med lønnsomhet. Andre viktige områder som det i felleskap legges føringer, mål og strategier for er; grønn omstilling, digitalisering og innovasjon, leder- og organisasjonsutvikling, samt rekruttering og muligheten til livsløpskarriere i konsernet.

Vi ser styrken av mangfold og inkludering, og vi ønsker at vårt selskap skal representere mangfoldet i befolkningen.
Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av etnisitet, alder, legning, kjønn, religion og funksjonsnedsettelse.

Kontaktpersoner:

Bjarte Aga, Fagleder, 91720501, bjarte.aga@akh.no

Silje Istad Løvås, Fagleder Tunnel, 41402168, silje.lovas@akh.no

Søk

Bli kjent med Hæhre Entreprenør AS