solceller
Foto: Multiconsult

Sommerstudenter fant potensial på 1 TWh i 113 næringsparker.

En fersk kartlegging fire sommerstudenter i Multiconsult har utført på oppdrag av kraftkonsernet Aneo konkluderer ifølge en pressemelding fra Aneo med at 113 norske næringsparker har potensial for å produsere 1 TWh solenergi dersom rammebetingelsene legges til rette.

Budskapet er at lokal kraftproduksjon kan bidra til mer kraft og effekt i næringsparker, uten at det må bygges mer nett. Dagens regelverk setter imidlertid begrensninger og solkraft må brukes sammen med andre energiløsninger for å dekke perioder med stort kraftbehov.

– I dag er det begrenset hvor mye kraft som kan deles lokalt, og det er behov for å finne ordninger for mer deling av solenergi lokalt. Da tror vi det er mulig at solenergi kan bidra til mer næringsutbygging lokalt, samtidig som solkraft kan bli en betydelig kraftressurs for Norge, sier Mette Kristine Kanestrøm, seksjonsleder for Sol og Smartgrid hos Multiconsult, i Aneos pressemelding.

– Dette viser at det er et stort potensial for solkraftproduksjon i næringsparker, og at mesteparten kan brukes lokalt. Det betyr at vi kan slippe å bygge ut mye kraftnett, men det forutsetter at vi har ordninger som gjør at vi kan dele solkraften som blir produsert lokalt, sier Bjørn Thorud i Aneo.

Den diskusjonen er langtfra ny, og både nettbransjen og NVE har vært kritisk til å sette grensen for solkraftdeling for høyt. Årsaken er at næringsparker og andre som produserer solkraft til eget bruk, i perioder når det er som kaldest og minst sol er avhengig av det felles kraftnettet for å få strøm. Hvis solkraftprodusentene slipper å betale for dette, må andre kundene betale mer.