trehjøringen
Silje Gystad Ytterdal og Øystein Nymoen i Betong Øst sammen med Terje Ruud Karlsen i Eidsiva (t.h.) foran Trehørningen energisentral utenfor Hamar. Foto: Eidsiva

Eidsiva Bioenergi og Betong Øst erstatter fossil gass og olje med fornybar fjernvarme.

  • Øyvind Zambrano Lie

Bygg- og anleggsbransjen er ansvarlig for store klimagassutslipp, hvor utslippet fra betong er vesentlig.

Betong Øst leverer ferdigbetong fra fabrikker fra Spydeberg i sør til Stjørdal i nord. De har også en fabrikk på Rudshøgda i Ringsaker kommune på Hedmarken, hvor energikilden er lokalt produsert bioenergi fra Eidsivas anlegg.

Nå tar partene samarbeidet videre, og teknologien vil bli ytterligere videreutviklet på Betong Østs doble produksjonslinje på Hamar, skriver selskapet i en pressemelding.

Ingen andre ferdigbetongfabrikker i Norge bruker ifølge partene fjernvarme i sin produksjon, og dette mener de vil bli «banebrytende» for bransjen.

– Produksjon av ferdigbetong er energikrevende, og tilkoblingen til en energikilde med betydelig lavere klimagassutslipp sammenlignet med dagens tradisjonelle løsning er stort steg for bransjen. Dette er med på å stadfeste betongens posisjon som et bærekraftig og lokalt byggemateriale, sier Øystein Nymoen, Regionssjef i Betong Øst, i meldingen.

Eidsiva Bioenergi opplyser å ha en fornybarandel på over 95 prosent.