Det var god stemning da klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen avduket varmepumpen Frigg. Foto: Mona Kvåle

Energiministeren avduket varmepumpen.

TRONDHEIM: Den industrielle varmepumpen «Frigg» er installert i Felleskjøpets fórfabrikk på Skansen i Trondheim. Tirsdag ble den offisielt avduket av statsråden.

–  Dette er et ekstra kult prosjekt. Vi må tenke mer på at vi må frigjøre energi, for noe av det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på de ressursene vi har. Og spillvarme er noe vi har mye av, sa klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen.

Han understreket på pressekonferansen at «Frigg» frigjør nettkapasitet av stor verdi midt i Trondheim sentrum.

Sparer 7,5 GWh

Varmepumpen hos Felleskjøpet Skansen utnytter fabrikkens spillvarmekilder og erstatter en konvensjonell dampkjel.

Den skal bidra til å redusere strømforbruket i kraftfôrfabrikken med opptil 75 prosent – og med det spare 7,5 GWh (gigawatt-timer). Det tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 500 husstander.

Varmepumpen Frigg er først i verden til å utnytte industriell spillvarme på en slik måte. Foto: Mona Kvåle
Varmepumpen Frigg er først i verden til å utnytte industriell spillvarme på en slik måte. Foto: Mona Kvåle.

–  Felleskjøpets overordnede mål er å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Pilotprosjektet i Trondheim er et unikt og viktig bidrag i dette arbeidet, sier teknisk sjef Vebjørn Nilsen i Felleskjøpet.

Først i verden

Mens spillvarmen hittil har forsvunnet ut fabrikkpipa som damp, skal «Frigg» nå gjenvinne det meste. Spillvarmen skal brukes; igjen og igjen.

Varmepumpen skal erstatte dagens dampkjel, og bidrar også til å redusere fôrfabrikkens klimaavtrykk vesentlig.

Fabrikken på Skansen, hvor Felleskjøpet har produsert kraftfôr siden 1950-tallet, blir den første i verden som tar i bruk løsningen. Etter pilotperioden vil Felleskjøpet vurdere å ta i bruk teknologien på flere av sine anlegg.

–  Varmepumpeteknologien har potensiale til årlig reduksjon på 30 GWh, samtidig som vi bidrar til nullutslipp i produksjonsprosessene våre, sier teknisk sjef Vebjørn Nilsen i Felleskjøpet.

30 GWh tilsvarer det årlige strømforbruket til rundt 2000 husstander – eller en norsk småby.

Klimaløsning

Det Aneo har sammen med Felleskjøpet utviklet pilotanlegget, som Aneo skal drifte. Totalt er det investert drøyt 40 millioner kroner i løsningen.

–  Temperaturen på jorda stiger, vi står midt i en klimakrise, og det er vårt alles ansvar å gjøre noe. Å redusere utslippene og forbruket av energi, er noe av det mest fornuftige vi kan gjøre. På Skansen gjør vi begge deler, og det på en lønnsom måte for alle parter, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Aneo.

Håper på industrieventyr

«Frigg» er Aneos første store varmepumpeprosjekt som er levert til industrien. Flere prosjekter er under utvikling.

–  Vi håper og tror denne satsingene er starten på et norsk bærekraftig industrieventyr, som svarer opp regjeringens initiativ til forbud mot fyring med olje og gass i industrien fra 2030, og oppfordringer om gjenbruk av spillvarme og energieffektivisering, sier teknisk sjef Michael Bantle i Aneo Industry.

Gjennom støtteprogrammet «Pilotering av ny energi- og klimateknologi» har Enova har støttet Aneo med 9,17 millioner kroner til å verifisere ny varmepumpeteknologi og utvikle en forretningsmodell.