Enfasetransformator før montasje. Foto: Hitachi Energy

Det gamle produksjonsanlegget fra 1965 i Harpefoss kraftverk får en etterlengtet oppgradering.

I kraftstasjonen, som ligger ved Gudbrandsdalslågen i Sør-Fron kommune, står det i dag to aggregater på 54 MW, som utnytter et fall på 34 meter i elva. Hafslund Eco Vannkraft AS (den gangen Eidsiva Vannkraft) oppgraderte anlegget i 2016 med nye turbiner og forbedringer på vannveiene. Nå er det transformatorene som står for tur.

– Ut fra analyser av transformatoroljen og hvilke gasser den inneholder, kan vi konstatere at tilstanden på de gamle enfasetransformatorene tilsier at vi bør fornye dem nå, sier Geir Gryttingslien, leder for elektro i Hafslund Eco til Energiteknikk.

Ferdig april 2025

Under årets Produksjonstekniske konferanse (PTK) på Gardermoen denne uka vil Gryttingslien sammen med representanter fra Hitachi Energy AS presentere prosjektet for de besøkende.

Gryttingslien forteller til Energiteknikk at de nå er i sluttfasen av engineeringen, og at de aktuelle delene som må byttes skal produseres av Hitachi Energy fram til høsten. I løpet av vinteren 2024/2025 er planen å foreta alle de nødvendige byttene i kraftstasjonen.

– I november skal transformatoren sendes til Hitachis verksted for rehabilitering. Etter planen skal dette arbeidet være ferdig i april 2025, sier Gryttingslien.

Lavt klimaavtrykk

I Harpefoss kraftstasjon vil Hafslund Eco bytte bare det mest nødvendige, og heller frakte gamle deler som kan fornyes inn til Hitachi Energys verksted i Kobbervikdalen i Drammen. Salgs- og markedssjef Bård Lund hos Hitachi Energy, som utfører arbeidet for Hafslund Eco Vannkraft, understreker at ved å rehabilitere de gamle transformatorene i stedet for å bestille nye, bidrar Hafslund Eco til et lavt klimaavtrykk på anlegget og øke hastigheten på det grønne skiftet.

– Ved å rehabilitere i stedet for å produsere nytt, frigjør vi en produksjons-slot innenfor ny produksjon av transformatorer. Hvis vi klarer å rehabilitere og ta vare på det gamle, øker vi utbyggingshastigheten, påpeker han.

Vanlig utstyr

Det er bygd cirka 350 kraftstasjoner med installert effekt på 10 MW eller mer i Norge. Mange av disse er fra før 1980, og ligger inne i fjellhaller. Inntil da ble en del av aggregatene utstyrt med enfasetransformatorer, framfor en enkelt trefasetransformator.

Senior salgsspesialist Marianne Bergflødt hos Hitachi Energy forteller til Energiteknikk at årsakene var flere:

– Enfasetransformatorer er mindre enn trefasetransformatorer, så man kunne spare litt inn på størrelsen på adkomsttunnelene, selv om tre enfasetransformator tar litt mer plass enn en kompakt trefasetransformator inne i selve fjellhallen, sier hun.

Enklere transport

En annen årsak er at mange av disse kraftstasjonene ligger uveisomt til.

– Trefasetransformatorer er tunge, i tillegg til at de er mer omfangsrike. Når utstyret skulle fraktes langs dårlige skogs- og fjellveier og kanskje krysse eldre og dårlige broer, kunne transporten av mindre og lettere enfasetransformatorer fort utlikne forskjellen i pris på de to alternativene, sier Bergflødt.

Beredskapsfordel

I dag har veier og broer i stor grad en høyere standard, også utenfor fylkes- og kommunale veier. I tillegg har utviklingen av trefasetransformatorer etter 1990 i stor grad ført til lettere og enda mer kompakt utstyr.

Men Bård Lund peker på enda en fordel med enfasetransformatorer framfor trefasetransformatorer:

– De har en beredskapsmessig fordel. Dersom noe skjer med den ene fasen, er det raskere og enklere å reparere eller bytte den ene fasen framfor en hel trefasetransformator. Selskapene kan også ha en enfasetransformator stående i beredskap. Det er langt rimeligere enn å ha en trefasetransformator stående, påpeker han.

Særheter

Det norske kraftsystemet skiller seg vesentlig fra det europeiske på mange måter. Også de mange enfasetransformatorene er en «norsk spesialitet».

– Vi får høre relativt ofte av våre europeiske kollegaer hvor «sære» vi er. Det er likevel ikke noe problem å produsere og vedlikeholde enfasetransformatorer og skaffe deler på det internasjonale markedet, bedyrer Lund.