Statnett justerer prisområdene

Grensen mellom prisområdene i Midt-Norge og Vest-Norge flyttes.

Et merkelig paradoks

Kontraktstørke for entreprenørene, men stort behov for nye kraftverk og linjer. Bransjen må si tydelig fra om hva som må gjøres.

Ny sol-utsettelse for borettslagene

Får sannsynligvis ikke avgiftsfritak før neste år, departementer må snakke sammen og saken må avklares med ESA.

Melkøya-oppstarten utsatt

Equinor fant feil på en kompressor.

Finland mister strømmen fra Russland

Men landet forventer å være selvforsynt allerede neste år, blant annet takket være mye ny vindkraft.

Ny strømprisrekord i 1. kvartal

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var på rekordhøye 117,2 øre/kWh i 1. kvartal 2022.

Småkraft låner 817 millioner kroner

Har inngått 12 års fastrentelån med pant i 22 av selskapets kraftverk.

Tørke truer turbinlaben

Sviktende oppdragsmengde gjør framtida til Rainpowers testlaboratorium i Trondheim usikker.

Sp krever fortgang i vannkraft-oppgraderingen

– Vi kan ikke sitte å se på at de sløser med vannkraftressursene våre, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold.

Godt resultat for SKS

Men et trafohavari gjorde at resultatet for 2021 likevel ikke ble optimalt.

Kraftig nedgang for Eidsiva

Økte kostnader til nett-tap og overliggende nett for Elvia sammenlignet med samme periode i fjor, reduserte Eidsiva-konsernets resultat etter skatt i første kvartal fra 794 millioner til 162 millioner kroner.

Andøy Energi velger trippelfusjon

Det går mot en trippelfusjon eller et annet eiersamarbeid mellom Nordkraft, Trollfjord og Andøy Energi. Andøy kommune har siste ord i løpet av mai.

Satser på atomforskning

Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner på forsking på kjernefysikk og kjernekjemi.

Må gå som styreleder i Forskningsrådet

Ola Borten Moe fjerner Hilde Tonne og hele styret og setter inn Kristin Halvorsen for å rydde opp etter påstått risiko for milliardunderskudd. Eimund Nygaard må også gå.

Vil skåne grunneiere under kraftlinjer

Regjeringen vil sende et lovforslag på høring, som «hindrer de uheldige sidene» ved lagmannsrettsdommen om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer.

5 millioner til strømpris.no

– Dette gjør at vi kan videreutvikle tjenesten, sier Inger Lise Blyverket.

65 millioner til havvind-undersøkelser

Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner til kartlegging av havbunnen i utlysningsområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Vil styrke kunnskapen om kraftmarkedet

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner i økte bevilgninger for å styrke kunnskapen og kapasiteten til å analysere kraftmarkedet og energisystemene.

Klimagassutslippene i Norge gikk ned i 2021

De kvotepliktige utslippene i Norge gikk ned med 2,5 prosent i 2021. Nedgangen skyldes at Hammerfest LNG ikke var i drift, korona og klimatiltak.