RME undersøker feilbudet

– Vi ser svært alvorlig på at slike hendelser oppstår.

Advarte om overharmonisk støy fra ikke-lineære laster

Kraftkundene fyller opp nettet med utstyr som skaper store mengder overharmonisk støy. – Ledelsen i nettselskapene må våkne, sier spenningsekspert.

Nye sluttdatoer for GIS-gasser gir hodebry

Norske nettselskaper vil merke det godt når EU de neste årene strammer inn reglene for hva slags isolerings- og slukkegasser de får lov til å bruke i sine GIS-anlegg.

Statnett skroter 1 MW-grensen

Statnett endrer definisjonen for vanlig strømforbruk til å gjelde forbruk opptil 5 MW, og frigjør 600 MW.

Ny Statkraft-styreleder

Alexandra Bech Gjørv er valgt som ny styreleder i Statkraft, og skal lede arbeidet med å finne ny konsernsjef.

Operatørene hadde 16 timers skift

Sårbare barrierefunksjoner, overbelastet driftssentral og utmattede operatører på 16 timers skift, dårlig brukergrensesnitt i driftskontrollsystemet, mangelfull risiko- og situasjonsforståelse og sårbar design trekkes fram som årsaker til Braskereidfoss-dambruddet.

Ny regulering kan gi 400 volt

Nye oppgavevariabler i nettselskapenes inntektsramme kan styrke nettselskapenes insentiver til å gå over til 400 volt, ifølge RME.

Vil ha Norge over på 400 volt

Overgangen fra 230 volt IT til 400 volt TN går for tregt, mener REN og NEK.

Rødt ber regjeringen garantere for FeFos Davvi-nei

Men energiministeren kan ikke love at det ikke blir gitt samtykke til ekspropriasjon for å bygge Davvi vindkraftverk.

Hun skal lede Tensio

Audhild Kvam blir ny konsernsjef i Tensio fra 1. mars 2024.

OED behandler innsynskrav etter gjeldende regelverk

Departementet har ennå ikke bestemt seg for om den foreslåtte forskriftsendringen for hemmelighold av havvind-søknader skal gjennomføres.

Kraftnæringen økte resultatet med 52 prosent

Elektrisitetsnæringen hadde et samlet årsresultat på 52 milliarder kroner i 2022, 52 prosent høyere enn i 2021.

Energiingeniør Driftssentralen

Søknadsfrist: 9. desember

Tensio tar grep mot kraftkrise

Tensio inviterer til samarbeid for å forhindre framtidig strømmangel i Trøndelag og resten av Norge.

NVE-vedtak om 132 kV-salg: «Rokker ved grunnleggende rollefordeling»

NVE går inn og nærmest omfordeler salgsgjenstanden etter eget forgodtbefinnende, hevder Linja.

NHO avviser kjernekraft nå

Kjernekraft vil sannsynligvis være ukommersielt fram til 2050, skriver Rystad Energy i en rapport.

RME varsler tvangsmulkt til ni kraftleverandører

Kan få mulkt på 12.000 kroner per dag.

SKL får 1,2 millioner i overtredelsesgebyr

Begynte å bygge uten godkjent teknisk plan. «Alvorlig», mener NVE.

Starter back-to-back-prosjekt mot Finland

I dag brukes kun 20 prosent av termisk kapasitet på forbindelsen fra Finnmark til Finland. Det vil Statnett og Fingrid endre.