Hundre år gammelt kraftverk får nytt liv

En gjeng kraftverksveteraner på Tonstad er i ferd med å få nytt liv i gamle Finså kraftverk, etter at det har stått stille i nesten 60 år.

Tesla megabatteri brant i nesten fire dager

Fredag brøt det ut brann i en batteripark i Australia. Først i går slukket brannen.

Uværet traff bredt

Over 50 montører fra OneCo og Otera Infra har stått på dag og natt for utbedre nettfeil i Agder etter siste ukes lyn og uvær.

Smisto forsinker flere prosjekter

Over to års forsinkelser og en rettstvist om flere hundre millioner kroner forsinker flere andre utbyggingsprosjekter i Nordland.

556 MW vannkraft under utbygging

De nyeste tallene viser at 100 pågående vannkraftprosjekter vil produsere 1,7 TWh/år når de står ferdig.

Har fått skikk på krav til landstrøm

Nesttselskaper og rederier har fått en veileder gjennom jungelen av fallgruver og krav når de etablerer landstrømsanlegg.

Varsler mer fornybarinvesteringer

Equinor vil øke andelen investeringer i fornybarsektoren fra dagens 4 prosent til mer enn 50 prosent i 2030

Statnett får henge litt lavere

Statnett har fått lov til å la ledningene henge litt lavere for å øke overføringskapasiteten.

Fortum reduserer CCS-søknaden

Fortum Oslo Varme vil unngå at deres CCS-prosjektet skal ta for stor plass i bunken av EU-søknader.

Nytt svensk atom-år

Den svenske kjernereaktoren Forsmark 1 er klart for nytt driftsår etter tilsyn og revisjon.

Svenskenes Sydvestledning satt i drift

I dag (27. juli) ble Nordens største landbaserte HVDC-forbindelse satt i ordinær drift i Syd-Sverige.

Hva vi kan lære av Nepal

Energi-Norge er preget av høy stabilitet, men også høy sårbarhet. For Nepal er situasjonen motsatt.

Oversikt over nettets framtid

Har utviklet et verktøy som kan prognosere effektflyt basert på sanntidsdata.

Tror hydrogen er mer lønnsomt enn kraftoverføring

Equinor og tre europeiske energipartnere skal samarbeide om gigantisk hydrogenanlegg i Nordsjøen.

Elvia i rettsmøte

Elvia møter 32 grunneiere i en rettsprosess for å fastsette kompensasjon og andre betingelser rundt oppgradering av flere ledninger i Innlandet fylke.

Generatortrøbbel for småkraft

Generatorhavarier står for tre firedeler av forsikringsutbetalingene til småkraftprodusenter. En mobil testrigg kan redusere problemet.

Slipper ikke unna ansvaret

Statnett har bedt NVE om å slippe eieransvar for å unngå merkostnader for en ledning og en transformator i Telemark. Det får de neppe.

Sterkt resultat for Statkraft

Statkraft oppnådde et historisk høyt underliggende driftsresultat for et andre kvartal. Det sterke resultatet har styrket Statkraft’s finansielle kapasitet og evne til å levere på vekststrategien.

Ber Statnett om å informere

Reguleringsmyndigheten mener Statnett ikke informerer markedet godt nok om kapasitet og flytretning på kabelforbindelsene med utlandet.