Fossil gass til byggvarme kan bli forbudt

Miljødirektoratet sender på høring et forslag om forbud mot bruk av fossil gass til oppvarming på byggeplasser.

Ny transformatorstasjon i Fortun

NVE har gitt Statnett konsesjon til å bygge en ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.

Statkraft tror Blåfjell pumpe kan bli lønnsom

Har søkt NVE om forlenget byggefrist for prosjekt som kan gi 47.4 GWh mer i Ulla-Førre verkene.

Mange avvik ved Statnetts dronesenter

Luftfartstilsynet avdekket svak ledelse, manglende operativ kontroll, ressursmangel, dårlig avvikshåndtering, uklare prosedyrer og manglende øving. Statnett vil rydde opp. – Vi er en ung luftfartsorganisasjon.

Hafslund kjøper Tonstad Vindpark

Hafslund Kraft kjøper Tonstad Vindpark i kommunene Sirdal og Flekkefjord.

Investeringsboom i vente

De ti største kommunalt eide nettselskapene planlegger å investere om lag 80 milliarder kroner frem til 2030.

Har inngått avtale om å bygge hydrogenanlegg

Å Energi har gitt Nilsson Energy i oppdrag å bygge pilotanlegg for hydrogen på Pikerfoss i Kongsberg.

Statnett vil bruke Enova til å få ned effekt-toppene

Det er behov for målrettet støtte til tiltak som kan frigjøre nettkapasitet i kritiske perioder, mener Statnett.

En milliard svakere for Eviny

Eviny-konsernets resultat etter skatt i første kvartal ble 738 millioner kroner, hele 1.170 millioner kroner svakere enn samme kvartal i fjor.

Norgesnett først med AMS 2.0

Fredrikstad Energi var først ute med smarte målere på Hvaler for snart 14 år siden. Nå må de byttes.

RME ber bransjen forberede AMS 2.0

Fornybar Norge inviterer bransjen og kundene til å formulere nye funksjonskrav til framtidas målersystemer.

Vil holde Statnett ute av referanserenten

At Statnett er statseid, gir en særlig fordel i lånemarkedet som ikke er knyttet til forhold ved virksomheten, mener Fornybar Norge.

Solenergiklyngen går inn i Fornybar Norge

Solenergiklyngens årsmøte vedtok tirsdag å slå seg sammen med Fornybar Norge.

Ny næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge

Thea Øverli (29) fra Lede er ansatt som ny næringspolitisk rådgiver i Fornybar Norge.

Midt-Finnmark Kraftlag får fritak fra selskapsmessig skille

Energidepartementet har lagt særlig vekt på at det ikke er praktisk mulig å organisere konsernet på en måte som oppfyller kravet til selskapsmessig skille.

Vil ikke kreve havvind til plattformene

Med gassturbiner som alternativ når det ikke blåser, blir utslippsreduksjonene begrenset, påpeker Energidepartementet.

Løypemelding om solkraft

Det kom få avklaringer om solkraft i revidert nasjonalbudsjett.    

Foreslår svensk beredskapsmodell

Statnett-ansatt vil ha tettere samarbeid i bransjen for å sikre alle mann til pumpene ved krig og kriser.

Hafslund-selskaper endrer navn

Alle Hafslunds datterselskaper skal nå profileres som Hafslund.