SFE-resultat på over 1 milliard

Det aller meste går til skatt, og Johannes Rauboti skulle gjerne sett at mer ble liggende igjen lokalt.

Statkraft inngår stor hydrogen- og ammoniakkavtale

Statkraft har inngått en betinget avtale om å levere 300 MW til hydrogen- og ammoniakkproduksjon i Bremanger. Avtalen er betinget av at anlegget faktisk blir bygget.

Markedet for ferdig bygde småkraftverk har skrumpet

– Vi kan nå konsentrere oss mer om utbygging, sier Terje Vedeler i Småkraft AS, etter massive oppkjøp av ferdige småkraftverk i 2020 og 2021.

Øker havvindutlysning med 50 prosent

Regjeringen inviterer til høyere utnyttelse av Utsira Nord. Men bare to av tre utbyggere får statsstøtte.

Kritisk til at Energikommisjonen ikke regnet med CCS

- Det er oppsiktsvekkende og en stor mangel med Energikommisjonens rapport at den ikke har med seg muligheten for å ta en større del av kraftbehovet på sokkelen med CCS.

Lyse doblet inntektene

Lyses resultat etter skatt ble 2,45 milliarder kroner i 2022, en økning på 311 millioner fra året før.

Ikke sikkert bygningsenergi-direktivet innføres i Norge

Norge er allerede langt på vei der EU ønsker å være når det gjelder energibruk i bygg, skriver Aasland.

Botnen venter høy kraftpris også i nord

Kraftprisene i nord og sør ligger an til å smelte sammen på et høyt nivå de nærmeste årene, ifølge Olav Botnen.

Skeptisk til behandlingsfrist for småkraft-konsesjoner

NVE ser hvilke prosjekter som trolig får konsesjon, og da må de få prioritere søknadene de tror går gjennom, mener statssekretær Elisabeth Sæther.

Utlendinger eier stadig større del av småkraften og vindkraften

På to år har utenlandsk eierskap i småkraft og vindkraft økt med henholdsvis seks og fem prosentpoeng.

SSB og Vevig slakter strømstøtte-endringene

Ordningen vil gjøre at om lag en tredel av innenlandsk strømforbruk ikke lenger får de nødvendige prissignalene, og favorisere de som ikke bryr seg.

– Omløpsventilene fungerer ikke etter hensikten

NVE vurderer å sette krav om bedre instrumentering for alle kraftverk med omløpsventil, siden de så ofte driftes feil.

Avviser tilpasning til grunnrenteskatten

Debatten om grunnrenteskatt for småkraft er veldig skadelig, og må legges død for alltid, sier Cadre-sjef Carl-Fredrik Lehland.

Vil la Statnett eie og drifte

RME anbefaler at Statnett eier og drifter en hybridforbindelse, og at det innføres budområder til havs.

Hybrid eller ikke er mindre viktig for kraftprisen

En radial kan gi en kraftpris som er noen øre per kilowattime lavere enn en hybrid nettløsning, men en hybrid kan være mer samfunnsøkonomisk lønnsom.

Forsker på enkle tiltak for økt flomkapasitet

Det bør være mulig å øke kapasiteten til flomløpet til elvekraftverk betydelig ved å gjøre enkle, rimelige tiltak for å endre strømforholdene i dammen, og dermed unngå kostbar ombygging av damanlegget.

Varsler rangering av nettprosjekter

Det kan bli slutt på at førstemann til mølla-prinsippet ved nett-tildeling.

– Jeg er bekymret for kompetansen

- Har vi nok kompetanse til å oppgradere vannkraftverkene og alt nettet, spurte Høyres Nikolai Astrup på Fornybar Norges årskonferanse.

Nettbyggerne mangler snart ikke oppdrag, men folk

Energiministeren refser bransjen for permitteringer og manglende utbygging. Men nå er markedssituasjonen for energientreprenørene i ferd med å snu 180 grader. Det kan gi problemer med å få nok folk.