Glad for nytt FME vannkraft

Et nytt nasjonalt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innen vannkraft skal etableres. Norges Forskningsråd har tildelt finansiering til senteret. Statkraft er en av flere sentrale industripartnere som står bak forskningssamarbeidet.

170 MNOK til energieffektivisering i industrien

Forskningsrådets ENERGIX-program lyser ut 170 millioner kroner til innovasjonsprosjekter, og ønsker flere prosjekter som er rettet mot mer effektiv energibruk i industrien. Prosjektene skal bidra positivt til bedriftenes verdiskaping og konkurransekraft.

Et «must» for elektrofagfolk

- Med 320 utstillere, et utstillingsareal på mer enn 11 000 m2, 2 100 forhåndsregisterte besøkende, åpningsseminar om det grønne skiftet, Norges smarteste industribedrift, utdeling av Automatiseringsprisen, #Smartere, kompetansepåfyll i ti seminarrom og full fart på tre åpne scener i tre dager ønsker vi elektrofagfolk fra hele landet velkommen til årets arrangement, sier Eliade-sjef Svein Hjelmås.

Tar « Smart Grid»-utfordringen

Smartere nett og nye forbruksmønstre stiller nye krav til bedriftene som sørger for nett og kraft til forbrukerne lokalt. Nytt medlem i Smartgridsentret KS Bedrift Energi vil gjerne høste erfaringer med smartgrid og nye teknologier.

Mekling i september

Partene er ikke kommet til enighet om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i kommunale og fylkeskommunale energiselskaper.

Beredskapen fungerer godt

NVE-direktør Per Sanderud var klar i sin tale til over 200 ansatte i energibransjen som var samlet på Sola sist uke. – Energiberedskap blir bare mer og mer viktig fordi samfunnet er så avhengig av strøm. Strømnettet er sårbart for vær og vind. Norge har god beredskap, men vi er ikke europamestre, sa Sanderud.

Hvorfor Nettpartner?

Siden 4.mai har Statnett holdt Nettpartner i «karantene». Nå er den delvis opphevet. Arbeidet kan gjenopptas på fire kontrakter. Dialog om avvikling av ytterligere to pågår. Måten denne saken er behandlet på er ikke lett for utenforstående å forstå.

I gang igjen med fire kontrakter

Statnett gir Nettpartner grønt lys for å gjenoppta arbeidet på fire kontrakter. Samtidig ønsker Statnett å avvikle de to kontraktene selskapet har med prosjektene Namsos-Nedre Røssåga og Balsfjord-Skaidi, og Statnett og Nettpartner er i dialog om disse kontraktene.

Landets første for undervisning

Strålende sol, taler, musikk og stolte ordførere, skolefolk og elever var en fin ramme da Norges første undervisningskraftverk åpnet torsdag 26. mai.

Valgt til ny styreleder

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse er valgt til styreleder i Energi Norge. Han vil samle kraftnæringen og gi den en enda tydeligere stemme utad.

Investeringsvekst i kraftforsyningen

Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder på et fall i 2017. Dette skyldes hovedsakelig en nedgang for olje- og gassvirksomhet og industri.

Vannkraften fikk FME

Åtte vinnere av FME-tildelingene er klare. Vannkraft og smartgrid får sitt forskningsenter for miljøvennlig energi. Det gjør ikke vindkraften.

Omfattende konkurs

Eieren av bladet Volt, Tor Bergersen, slipper så vidt konkurskarantene etter at utgiverselskapet Publitek Technology AS gikk konkurs i fjor høst. Kreditorene taper 750.000 kroner. Bostyret har mistanke om en rekke straffbare forhold.

Færre men lengre avbrudd

I snitt opplevde hver strømkunde 2,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2,9 timer.

Kobler havvind med landstrøm

Nexans samarbeider med Siemens om å levere 220 kv sjø- og landkabler som skal koble vindparken til kraftnettet i Nord-Skottland.

Går hardt ut mot byråkrati

Energiveteran Atle Wahl er frustrert over tilstanden i energibransjen. Han mener at mange energiselskaper, med Statnett i front, byråkratiserer seg bort fra fremtidsrettet utvikling.

Fornybarandel på 31 prosent

I 2015 økteproduksjonen av fornybar elektrisitet i Tyskland til 194 billioner KWh. Av landets samlede elproduksjon utgjør det fornybare innslaget nå 31 prosent.

NVE-veileder om skogrydding

Trær som faller på kraftledninger er en vanlig årsak til korte og lange avbrudd av strøm. Nå skal en ny veileder fra NVE forbedre forsyningssikkerheten og miljøet.

Lyse ut av alarmmarkedet

Lyse og Verisure signerte torsdag i forrige uke en omfattende samarbeidsavtale. Avtalen inkluderer at Verisure overtar Lyses alarmkunder i Rogaland. – Med dette styrker vi vår satsing på smarte hjem betydelig, sier konserndirektør Toril Nag fra Lyse.