Sola skinner på Stange

For kort tid siden kunne adm.direktør Ragnhild S. Sveen endelig slippe nyheten om at Stange Energi inngår et samarbeid med solcellefirmaet Otovo for å satse på solkraft, med på laget er også Hedmark Bondelag.

17 TWh lar vente på seg

NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2016 endelig tillatelse til 1,3 TWh ny kraftproduksjon fordelt på fordelt på 33 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 17 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift eller under bygging.

Fra FoU til marked

Bedriftene innenfor klimavennlig energiteknologi mangler ofte kapital til kommersialisering. En ny rapport fra Energi21 avdekker hva bedrifter og investorer mener er årsakene. Studien kan åpne for å gjøre bransjen mer attraktiv for investorene.

Fyllingsgraden aukar

Over trekvart fulle magasin. Ved utgangen av veke 29 var fyllingsgraden i norske magasin 75,5 prosent.

Status quo for plusskundeordningen

Hva skjer med den nye plusskundeordningen når Elhuben trolig ikke starter opp før høsten 2017? NVE sier til Defo at den midlertidige ordningen vil fortsette inntil videre.

Innovasjon skaper grønn vekst

Nye innovasjoner innenfor treforedlingsindustrien skaper helt nye produkter. I dag foregår det omfattende forskning og utvikling hos mange norske treforedlingsbedrifter.

Power to the Boss

Og da mener vi ikke konsernsjef Ståle Gjersvold eller nettdirektør Bård Olav Uthus i TrønderEnergi, men The Boss himself.

Selger i Sarpsborg

Hafslund ASA har gjennomført salget av Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) til Sarpsborg Infrastructure AS. Selskapet er eiet av det Australske pensjonsfondet Prime Super Pty Limited, som ansvarlig for Prime Super, og forvaltes av Whitehelm Capital Pty Ltd ( www.whitehelmcapital.com ).

Trådløs lader til elektrisk ferge

Ferjetrafikken langs norskekysten slipper ut store mengder klimagasser. Derfor er overgang til elektriske ferger et viktig framskritt. En løsning for hurtig og effektiv ladning kan nå være på plass.

Skaper verdier med biovarme

Utbygging av biovarmeanlegg for salg av varme gir økt sysselsetting og lokal verdiskaping. Det er konklusjonen i Henriette Vivestads masteroppgave.

Krever klimakutt i transport

EU-kommisjonen la onsdag frem forslag til nye nasjonale mål for klimagassreduksjoner utenfor klimakvotesystemet. Dette er hovedsakelig sektorene transport og bygg. Norge har fått et mål på 40 prosent fra 2005-2030, noe som tilsvarer kutt på nærmere 11 millioner tonn CO2 fra dagens nivå.

Ikke si nei til en halv milliard

Tord Lien angriper ordningen med opprinnelsesgarantiene. Han mener denne ikke henger på greip. Det som ikke nevnes er at Lien dermed også sier nei til inntekter på en halv milliard kroner. Om ordningen avvikles er det i all hovedsak noe offentlige kraftverkseiere vil tape på.

Når det utenkelige skjer

Risiko- og trusselbildet i Norge er i endring. Hyppigere ekstremvær, økt migrasjon, terror, helseutfordringer, økt sikkerhetspolitisk spenning og teknologiavhengighet setter landets beredskap under press.

Helikopteruhell i Troms

Under arbeid på Statnetts kraftledning mellom Kvandal og Balsfjord, skjedde det onsdag et mindre uhell med helikopter i Lavangen i Troms. Det er kun lettere personskade.

Støtte til ladeinfrastruktur

Nå støtter Enova videre utbygging av hurtigladestasjoner i transportkorridorene

Tysk nedskrivning ga minus

(Oslo 21. juli 2016) Statkraft oppnådde i 2. kvartal 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) på 2665 millioner kroner, en økning på 303 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på -1899 millioner kroner, hovedsakelig som følge av nedskrivninger i Tyskland.

Elektrisk avfall og forbrukerrettigheter

Gikk TV’en fløyten under EM i fotball ? Eller har du byttet ut terrassevarmeren med en som varmer mer – siden sommertemperaturene lar vente på seg? Vet du hvor du kan – eller har rett til å kvitte deg med produktene du ønsker å kassere?

Nivla kraftverk er satt i drift

Etter en byggeperiode på ca. 18 måneder, ble Nivla kraftverk i Lærdal satt i prøvedrift 6. juni. Anlegget fungerer godt og etter planen skal Nivla Kraft AS overta kraftverket i juli. Nivla kraftverk vil ha en samlet årsproduksjon på ca. 12 GWh, noe som tilsvarer forbruket til ca. 600 husstander.

19 omkomne i brann

Dette er like mange som etter første halvår i fjor. Totalt for 2015 omkom det 35 personer, som er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979.