Dobbel åpning i Hallingdal

Nye 15 gigawattimer vannkraft per år kan nå tilføres nettet etter at Nybuelve og Tverråne kraftverk i Hallingdal ble offisielt åpnet 30. august.

Preget av lave kraftpriser

Høy produksjon innenfor forretningsområdene vannkraft og varme, samt vellykket prosjektutvikling innenfor vindkraft, bidro til et positivt resultat på 26,5 millioner kroner for Østfold Energi i et 2016-halvår preget av lave kraftpriser.

Vil bli bedre på likestilling

Store omstillinger i bransjen, flere som skal gå av med pensjon og digitalisering gjør at Agder Energi må tenke nytt for å øke likestillingen og mangfoldet blant konsernets ansatte.

Oppløftende fra Tafjord

Høy vannkraftproduksjon, økt inntektsramme for nettvirksomheten og en engangskompensasjon fra NVE etter fusjonen mellom Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i 2014, ga TAFJORD et resultat etter skatt på 95 mill. kr. for første halvår 2016.

Disse jobber med miljøvennlig energi

Forskningsrådet arbeider målrettet for å mobilisere næringslivet til økt FoU-innsats. Som en del av dette arbeidet har Forskningsrådet nå laget en oversikt over nærmere 1800 norske bedrifter som jobber med miljøvennlig energi, for å få et innblikk i hvem de er og deres holdning til forskning.

Kraftig resultatsmell for Vardar

Vardar konsern avlegger et resultat etter skatt for 1. halvår 2016 på 9,7 mnok, en nedgang på 121,5 mnok fra samme periode i fjor.

Krapt ned i Eidsiva Energi

Resultatet for første halvdel av 2016 preges av lavere produksjonsvolum og noe høyere kraftpris. Effekter av selskapets resultatforbedringsprogram forventes i andre halvår 2016.

Et ja og et nei

NVE gjev Mordøla Kraft AS (SUS) løyve til å bygge Mordøla kraftverk i Luster kommune i Sogn og Fjordane. NVE gjev ikkje Luster Småkraft AS løyve til å bygge Rydøla kraftverk i same kommune.

Solid pluss i TrønderEnergi

TrønderEnergi oppnådde første halvår 2016 et driftsresultat på 296 millioner kroner, mot 202 millioner kroner for samme periode i 2015.

Bedre enn i fjor

Skagerak Energi har høyere driftsinntekter og en bedret resultatutvikling første halvår sammenlignet med i fjor, drevet av en høy kraftproduksjon.

Mange vil ha læreplass

130 ungdommer søkte i år om læreplass som energimontør i Lyse. Dette er mer enn en dobling fra i fjor. Nå er fem lærlinger i gang med fem ukers grunnleggende kurs før de skal ut sammen med hver sin montør.

Ruster opp Frøland

Veien frem har vært lang, og mange alternativer har vært vurdert, men nå kan anleggsarbeidet starte på Frøland kraftverk. Styret i BKK har vedtatt en rehabilitering som vil øke produksjonen med 14 GWh.

Tilfredsstillende – lave kraftpriser til tross

Akershus Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat for 1. halvåret 2016, til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært tilfredsstillende og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

Kan gi lavere nettleie

NVE skal på oppdrag fra OED starte utredningsprosessen om hvordan man skal omfordele inntektene nettselskapene henter inn gjennom innmatingstariffen i regionalnettet.

EB blir til Glitre

Strøm- og nettvirksomheten i EB, Lier Everk og Hadeland Energi har slått seg sammen, og skifter navn til Glitre Energi.

For mye faglig båstenkning?

I en stadig mer komplisert energiforsyning på land øker behovet for større faglig helhetsforståelse.

Pensjonseffekt i Statnett

Statnettkonsernets underliggende resultat etter skatt i 1. halvår 2016 var 696 millioner kroner (823 millioner kroner i 1. halvår 2015).

Sviktet en av fem landsbyer

Fem maya-landsbyer i Guatemala ble lovet lys og strøm. Fire fikk, en femte forble i mørket. Norge måtte spare penger i kjølvannet av "Syria-krisen" – og kuttet støtten. Begrunnelsen er unik i norsk bistandshistorie.

Bravida-kontrakt på 50 MNOK

Bravida Norge AS har signert kontrakt med Skanska som leverandør av elektro og sikkerhet til Orklas nye hovedkontor i Oslo. Kontraktsverdien for Bravida er i underkant av 50 millioner kroner.