Stolpekampen hardner til

Det brygger opp til stolpekrig. Med EU i front kan det gå mot et forbud mot bruk av kreosot. Det åpner markedet for alternativ stolpeteknologi.

Tariffen skyter i været

Styret i Statnett har vedtatt tariffene i sentralnettet for 2017. Statnett er inne i en periode med historisk store investeringer i sentralnettet. Dette medfører økte kostnader for Statnett og dermed økte tariffer for kundene.

Bedre informasjon om eget strømforbruk

Smarte målerne gir strømkundene økt informasjon om eget strømforbruk. Tilgangen på informasjon vil være den samme uansett hvilket nettselskap du er knyttet til og hvilken måler du har.

Endringer i nettregulering og tariffering

NVE har sendt på høring en endring i modellen for å beregne selskapenes effektivitet. Dette vil gi endringer i nettreguleringen.

Satser på solenergi

LOS og Otovo, Norges største operatør av solpanelanlegg for privatboliger, har inngått et strategisk og eksklusivt samarbeid på privatkundemarkedet.

Framleis låge kraftprisar

Kraftmarknaden trur på framleis låge prisar dei neste 3-4 åra, i følgje Sogn og Fjordane Energi sine kraftanalytikarar.

Silisium i batterier kan mangedoble kapasiteten

Bruk av silisium i stedet for grafitt i anoden kan mangedoble kapasiteten til batterier. Elkem Technology jobber med saken.

Enklere og tryggere strømavtaler

Endringer i standardvilkårene for strømavtaler vil bidra til å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene.

Nettnøtt i vest

Når vedtatte endringer i Energiloven trer i kraft legges det til rette for å gå fra tre til to nettnivåer her i landet. For alle nettselskaper er ikke dette like greit.

Krevende for dem som ikke streiker

Det er klart det er plagsomt. Kraftige bremser er satt på den daglige virksomheten. Vi har ikke kapasitet til annet enn å håndtere eksterne henvendelser.

Velger familie foran turbin-trøbbel

Rainpower mister sin konsernsjef etter bare et halvt år, midt i en svært tøff tid for konsernet.

Hydrogenfabrikk kan starte opp neste år

I 2017 planlegges oppstart av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Hydrogenet skal bli drivstoff på vei, bane og til sjøs og brukes til industriformål.

Flere vil endret grunnrenteskatten

Energi Norge mener vannkraftens grunnrenteskatt må endres slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer også blir lønnsomme for bedriftene. Nå får kravet om endret grunnrenteskatt støtte fra flere.

40 arbeidsulykker med dødelig utfall

Fall er den typen arbeidsulykke som oftest blir rapportert til NAV, fulgt av det å bli truffet av én eller flere gjenstander. Av 24 000 arbeidsulykker i 2015 medførte 45 prosent fravær på fire dager eller mer. 40 arbeidsulykker hadde dødelig utfall.

ABB selger kabelvirksomheten

NKT Cables overtar ABBs globale virksomhet for høyspennings kabelsystemer med en total verdi, såkalt «Enterprise value», på 836 millioner euro.

Bygger videre til Modalen

Bygging av den nye 420 kV kraftledningen fra Mongstad til Kollsnes er i sluttfasen og skal etter planen spenningssettes ved årsskiftet.

Styrker beredskap med Nødnett

Helgeland Kraft, Trønder Energi, NTE Nett AS og Nordlandsnett tar i bruk Driftsradio i Nødnett fra 1. oktober.

FoU-reiser med støtte

Trenger du å reise for å finne samarbeidspartnere eller gjøre research for en internasjonal søknad? Forskningsrådet har en rekke ordninger for reisestøtte.

1 GWh med solenergi

Fredag åpnet UNILs (NorgesGruppen) nye lager på Våler. Solcelleanlegget skal dekke 25 prosent av byggets energibehov.