Veileder om kvalitet

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er fastsatt av NVE 30. november 2004. NVE har nå utarbeidet en veileder til forskriften.

Framtidens gatelys

Lyktestolpen trenger ikke lenger å bare være en stolpe med lys i. Lyse har 73 500 av dem i Sør-Rogaland, og mulighetene er enorme.

Minst 15 år lenger levetid

I over fem tiår har Bjordalen kraftstasjon i Hjartdal i Telemark snurret jevnt og trutt uten de store påkostningene. I valget mellom en storstilt oppgradering og livsforlengende tiltak har man falt ned på det siste.

Må ta fornybar kraft i bruk i industri og transport

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft la i slutten av forrige uke frem sin rapport med forslag til tiltak for styrking og videreutvikling av grønn konkurransekraft i norsk næringsliv. Utvalget peker på de store mulighetene som ligger i elektrifisering og digitalisering.

Plusser på med 344 MNOK

BKK sitt konsernresultat per 30.09. 2016 er 816 millioner kroner. Dette er en økning på 344 millioner kroner fra samme tidspunkt i 2015.

Digitaliserer kundeoperasjoner

Enoro har signert avtale om levering av Enoro CIS til Nordic Green Energy (NGE) i Sverige og Finland.

Skrinne kår for åpenhet

Aldri før har det vært så mange informasjonsmedarbeidere i landets energi- og kraftselskaper. Aldri har nåløyet til åpenhet vært så trangt som det er i dag.

Solid drift – svakt resultat

Statkraft oppnådde i tredje kvartal 2016 et underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 2001 milllioner kroner, en økning på 702 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Kvartalets resultat etter skatt endte på -1417 millioner kroner etter nedskrivning av aktiva som følge av lavere langsiktige prisforventninger.

Forslag til løsninger avvist

EL og IT Forbundet har foreslått løsninger på konflikten med KS Bedrift, men de har blitt avvist.

Størst vekst i fornybare kilder

2015 ble første året i moderne historie da mer enn halvparten av ny kraftproduksjon i verden var fornybare energikilder.

Økt fortjeneste med bedre vinddata

Mer nøyaktige beregninger av vinddata kan redusere kostnadene av vindkraft.

Mange søker støtte til havteknologi

Til søknadsfristen 12. oktober fikk Forskningsrådet inn 34 søknader om støtte til nye havteknologiprosjekter fra 2018. Til sammen er det søkt om prosjektstøtte for 216 millioner for å utvikle teknologi på tvers av blå sektorer.

Nytt liv for Klosterfossen kraftverk

For å unngå totalhavari var en kraftig opprustning nødvendig. Med en investering på 190 MNOK er mange nye driftsår sikret for Klosterfossen kraftverk i Skien. Like oppunder jul vil prosjektet være fullført.

Trønderkraft fra sol

TrønderEnergi fikk strålende respons da de i sommer inviterte sine kunder til å delta i et piltoprosjekt for solkraft. Nær to tusen meldte seg som interesserte til de femten pilotene.

Kan gå mot kraftunderskudd

Norge kan bli netto importør av kraft mot slutten av 2020-tallet.

Norsk havvind-eksport nærmer seg 5 milliarder kroner

Den raskt voksende offshore vindsektoren gir store muligheter for norsk leverandørindustri. Ifølge Eksportkreditt lå norske aktørers salg til offshore vind på nærmere 5 milliarder kroner i 2015.

Pumpe gir økt produksjon

Nye Grasbotntjørni pumpestasjon vil muliggjøre økt produksjon av vannkraft i Norges nest største kraftverk.

Skal bygge intelligente nettverk

Teknologiselskapet AddSecure kjøper opp det svenske selskapet Smart Grid Networks. Oppkjøpet markerer starten på AddSecures ambisjon om å tilby bransjer som kraft, vann og avløp smartere, sikrere og mer stabil kommunikasjon.

Ber Stortinget justere kapitaliseringsrenten

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) har nylig offentliggjort informasjon som viser et dramatisk skattebortfall for kommuner med vannkraftanlegg. LVK (Landsforeninga for vassdragskommunar) har på denne bakgrunn sendt brev til Finanskomiteen om at det må iverksettes tiltak for å kompensere for inntektsbortfallet.