Vil ha grønt skifte i næringslivet

Regjeringen ser stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi.

Skjerper kampen mot svart arbeid

Energi Norge styrker arbeidet med å forebygge økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet i fornybarnæringen. En ny veileder skal utarbeides i samarbeid med medlemsbedriftene.

I morgen er det røykvarslerens dag

- I morgen er det røykvarslerens dag med tid for bytte av batteri. Samtidig er det også viktig å sjekke om varsleren faktisk fungerer, sier kunderådgiver Lise Killi i Gjensidige.

Godkjenner biostøtte på 138 MNOK

EFTAs overvåkningsorgan ESA har godkjent at Arba Follum på Hønefoss kan få 138 millioner kroner i Enova-støtte til et produksjonsprosjekt for biokull.

Skaffer kraft til boligene

OBOS bygger tre småkraftverk og setter snart i gang med et fjerde. Til våren planlegges byggestart for ytterligere fire småkraftverk. Boligbyggeselskapet har som mål å produsere kraft til 40.000 boliger.

Billigst i Midt-Norge

Kunder av TrønderEnergi Nett har den laveste nettleien i Trøndelag og Midt-Norge.

Krever helhetlig plan for miljøvennlige ferjer

EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og Norsk Industri krever at norske verft får ta del i produksjonen når gamle ferjer skal byttes ut med nye, miljøvennlige modeller.

Nordisk energisamarbeid står sterkt

I slutten av forrige uke møttes de nordiske energiministrene i Helsinki på det årlige nordiske energiministermøtet. Olje- og energiminister Tord Lien og energiministrene fra de øvrige nordiske land diskuterte her blant annet behovet for et sterkt nordisk energisamarbeid.

Norge utmerker seg i strømmarkedet

Norske strømkunder nyter godt av et av de mest velfungerende sluttbrukermarkedene i Europa. Det fastslår det europeiske myndighetsorganet ACER i årets Market Monitoring Report.

Norge bør bli verdens første helelektrifiserte samfunn

Et helelektrifisert norsk samfunn kan gjøre oss til verdens mest attraktive sted for grønne etableringer.

Går for kortreiste nettstasjoner

Skagerak Nett har inngått en rammeavtale med ABB. Avtalen omfatter blant annet kjøp av nettstasjoner, bryteranlegg og lavspenningstavler fra ABBs fabrikker i "Skagerak-land" i Skien.

Satser stort på elbusser

Fra august 2019 vil det gå rundt 40 elektriske busser i Trondheim. Enova bidrar med over 15 millioner kroner til storsatsingen.

Åpner fellesnordisk energikontor i Brussel

Idag åpner Energi Norge og de nordiske søsterorganisasjonene et felles energikontor i Brussel. Hensikten er å øke den nordiske innflytelsen på EUs energi- og klimapolitikk.

Elektrojobben gjør Otera

Otera står for alt elektroarbeidet når en av Norges største vindparker bygges i Egersund.

Vannkraften suverent mest lønnsom

Av flere fornybare naturressurser gir vannkraften det overlegent største overskuddet i norsk økonomi. På lenger sikt kan overskuddet vokse ytterligere ettersom EU strammer inn klimapolitikken.

Kan det være så vanskelig?

Strømbrudd er ille, men mangel på informasjon er minst like plagsomt.

Mangler forståelse for CO2-lagring

Verden klarer ikke å nå målene i Parisavtalen uten teknologi som kan fange, transportere og lagre CO2.

Fornybar energi på dagsorden

Flere av NEKs komiteer behandler for tiden standarder om fornybar lokal produksjon - og hvordan dette skal integreres i lokal installasjon og distribusjonsnett. Utviklingen er tydelig i alle IECs medlemsland: Lokal produksjon er ønsket og et viktig bidrag til det grønne skiftet.

Vant næringslivets klimapris

Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.