Alternative fornybare energikilder

Ny støtteordning planlegges for batteri i nullutslippsskip.

Det viser en ny rapport fra ENTSO-E.

wind semi

Enova lanserer et nytt program for flytende havvind med ramme inntil to milliarder kroner i første runde.

Fornybar Norge oppfordrer regjeringen til å oppnå et bredt politisk forlik om grunnrenteskatt på vindkraft på land.

Lang flere enn dagens plusskunder skal kunne spare nettleie og avgifter ved å dele strøm de produserer, eksempelvis fra solceller.

Equinor har lagt inn bud på lisenser for å bygge flere flytende havvindparker utenfor Skottland.

Hydro Sunndal

Vil bytte fra gass til fornybart hydrogen ved flere av Hydros fabrikker.

100 millioner til forskningssenter og infrastruktur.

Arbaflame

Fikk ikke levere til kullkraftverket på Svalbard, skal nå levere til Rotterdam.

havvind

Har solgt seg helt ut av Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind.

hilde merete aasheim

Drevet av høyere kraftpriser.

peis

Årsaken er mildere klima, bedre varmepumper og større andel nye ovner.

mongstad

Aurora er nominert som kandidat for europeisk hydrogensatsing.

Keadby

Samarbeider med SSE Thermal om nye hydrogen- og CO2-fangstprosjekter i Storbritannia.

hydro

Ser et betydelig potensial, kan ta utvikler- og operatørrolle.

kullkraftverk longyearbyen

OED sier nei, fordi de vil bygge nytt kraftvarmeverk kombinert med fornybart.

SINTEF Energi og SINTEF Ocean deltar i et nystartet europeisk samarbeidsprosjekt som skal demonstrere testmetodikk for bølgekraftomformere.

raggovidda

Vil bygge hydrogen- og ammoniakkproduksjon, men forutsetter utsatt frist for idriftsettelse av trinn 3 av Raggovidda vindpark.

rynning-tønnesen

Det er nok kraft til å elektrifisere både Herøya og sokkelen, ifølge Statkraft-sjefen.