Alternative fornybare energikilder

Keadby

Samarbeider med SSE Thermal om nye hydrogen- og CO2-fangstprosjekter i Storbritannia.

hydro

Ser et betydelig potensial, kan ta utvikler- og operatørrolle.

kullkraftverk longyearbyen

OED sier nei, fordi de vil bygge nytt kraftvarmeverk kombinert med fornybart.

SINTEF Energi og SINTEF Ocean deltar i et nystartet europeisk samarbeidsprosjekt som skal demonstrere testmetodikk for bølgekraftomformere.

raggovidda

Vil bygge hydrogen- og ammoniakkproduksjon, men forutsetter utsatt frist for idriftsettelse av trinn 3 av Raggovidda vindpark.

Det er nok kraft til å elektrifisere både Herøya og sokkelen, ifølge Statkraft-sjefen.

yara porsgrunn

Vil elektrifisere ammoniakkproduksjonen, kan bli et årlig forbruk på 4-5 TWh.

datasenter

Men kun i industri- og energianlegg, ikke for datasentre.

Isfjord

Kullselskapet på Svalbard vil bli verdensledende på å levere klimavennlig og effektiv energiforsyning for arktiske områder.

Karlshamn

Fossilbasert effektreserve skaper politisk debatt, etter at Ringhals 1 er stengt ned.

Lyse og Forus Energigjenvinning og har signert en intensjonsavtale med Aker Carbon Capture for å vurdere muligheter for et komplett CO2-fangst og -lagringsanlegg i Stavanger/Sandnes-regionen.

OPS i Kristiansand skal bruke erfaringer fra produksjon av komposittstolper for å lage kjernekomponenter til et nytt, stort europeisk bølgekraftprosjekt.

Longyear Energiverk

Forsyningssikkerheten er viktigst når det gamle kullkraftverket erstattes, ifølge energiminister Tina Bru.

mf landegode

Nordkraft og Shell vil levere hydrogen til fergene over Vestfjorden, men får konkurranse av en aktør som planlegger hydrogenfabrikk i sjøen ved Bodø havn.

biokraft

Blir største aksjonær i Scandinavian Biogas.

yara herøya

Kan trenge 500-600 MW på Herøya i Porsgrunn.

Stålproduksjon

Elektrolyseanlegg på opptil 50 MW skal gi mer klimavennlig stålproduksjon i Mo i Rana.

Skisse av metanolfabrikk

Vil bygge anlegg som kan bruke 1 TWh per år.

Eigerøy

Får EU-støtte til å integrere lokale energikilder i øysamfunn.