Alternative fornybare energikilder

Lyse og Forus Energigjenvinning og har signert en intensjonsavtale med Aker Carbon Capture for å vurdere muligheter for et komplett CO2-fangst og -lagringsanlegg i Stavanger/Sandnes-regionen.

OPS i Kristiansand skal bruke erfaringer fra produksjon av komposittstolper for å lage kjernekomponenter til et nytt, stort europeisk bølgekraftprosjekt.

Longyear Energiverk

Forsyningssikkerheten er viktigst når det gamle kullkraftverket erstattes, ifølge energiminister Tina Bru.

mf landegode

Nordkraft og Shell vil levere hydrogen til fergene over Vestfjorden, men får konkurranse av en aktør som planlegger hydrogenfabrikk i sjøen ved Bodø havn.

biokraft

Blir største aksjonær i Scandinavian Biogas.

yara herøya

Kan trenge 500-600 MW på Herøya i Porsgrunn.

Stålproduksjon

Elektrolyseanlegg på opptil 50 MW skal gi mer klimavennlig stålproduksjon i Mo i Rana.

Skisse av metanolfabrikk

Vil bygge anlegg som kan bruke 1 TWh per år.

Eigerøy

Får EU-støtte til å integrere lokale energikilder i øysamfunn.

Tina Bru

Regjeringen vil konsentrere seg om knutepunkter og leverandørkjeder.

Borssele

Vil bygge elektrolyseanlegg på 100 MW i nærheten av havvind-park.

klemetsrud

Regjeringen støtter kun ett CCS-prosjekt i første omgang.

rauboti

Går sammen med selskapet INC Invest om produksjon i Florø.

Havvind

Gigantiske hydrogen-planer ved København.

CCB Energy Park

Får 77 millioner i støtte fra Enova.

Bevilger penger til hydrogen, solkraft og flytende havvind.

Saltend Chemicals park

Vil avkarbonisere industriklynge og få den helt over på hydrogen.

Enova signere tilleggsavtale

Skal forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond.

havvind

Bred klimaavtale gir 6 GW ny havvind.