Annonser

Er batterier et alternativ til nettutbygging? Kan batterier bidra som støtte mot høyspentnettet? Dette er spørsmål Tensio ønsker svar på gjennom det nye pilotprosjektet i Lierne.

Teknologiselskapet SafeBase leverer løsninger som overvåker hele verdikjeden for selskaper som eier kritisk infrastruktur. SafeBase er særlig involvert i energi- og telekombransjen, og nå satser de på batteriovervåking i distribusjonsnettet.

Elektrifiseringen av samfunnet skaper et større effektbehov, som igjen fører til utfordringer med å overføre strøm dit den skal brukes. Nå peker ny forskning på dynamisk kapasitet som en løsning.

Sweco satser hardt på kraftnett og har bygget opp et vitalt høyspent-miljø med mange spennende oppdrag i det grønne skiftet