Annonser

Fleksibilitet snakkes om som en mulig løsning på kapasitetsproblemene i strømnettet. På Vestlandet har nettselskapet BKK fått på plass en programvare som gir dem oversikt og styring på fleksible laster.

Er batterier et alternativ til nettutbygging? Kan batterier bidra som støtte mot høyspentnettet? Dette er spørsmål Tensio ønsker svar på gjennom det nye pilotprosjektet i Lierne.

Teknologiselskapet SafeBase leverer løsninger som overvåker hele verdikjeden for selskaper som eier kritisk infrastruktur. SafeBase er særlig involvert i energi- og telekombransjen, og nå satser de på batteriovervåking i distribusjonsnettet.

Elektrifiseringen av samfunnet skaper et større effektbehov, som igjen fører til utfordringer med å overføre strøm dit den skal brukes. Nå peker ny forskning på dynamisk kapasitet som en løsning.

Sweco satser hardt på kraftnett og har bygget opp et vitalt høyspent-miljø med mange spennende oppdrag i det grønne skiftet