Annonser

Elektrifiseringen av samfunnet skaper et større effektbehov, som igjen fører til utfordringer med å overføre strøm dit den skal brukes. Nå peker ny forskning på dynamisk kapasitet som en løsning.

Sweco satser hardt på kraftnett og har bygget opp et vitalt høyspent-miljø med mange spennende oppdrag i det grønne skiftet