Forfatter: Øyvind Zambrano Lie

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjør ikke om Fylkesmannens vedtak. TrønderEnergi starter byggingen så snart som mulig.

Dam

Systemet for vannkraftkonsesjoner faller utenfor tjenestedirektivets område, svarer departementet på Esas spørsmål.

Litt avhengig av prisen på skrapmetall koster det ca. 1 million kroner å rive en vindturbin, ifølge NVE.

NVE har ikke noe cowboy-aktig vindkraftregime og de fleste folk er ikke køl idioter, ifølge vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Vind er ikke et knapphetsgode, og skulle man lagt til grunn at arealer er det, måtte jordbruket og skogbruket også hatt grunnrenteskatt, ifølge Selmer-advokater.

Myndighetenes stopp i behandling av vindkraftkonsesjoner til nasjonal ramme er vedtatt, kan gi en flaskehals i utbyggingen av ny vindkraft, advarer Norwea.

OED avviser Senterpartiets forslag om å gi kommunene veto i vindkraft-saker.

NVEs ansatte trues og skjelles ut av vindkraftmotstandere, ifølge vassdrags og energidirektør Kjetil Lund.

Senterpartiet vil gi kommunene vetorett ved utbygging av vindkraft.

Den kraftige nedgangen i kjernekraftkapasiteten truer energisikkerheten og klimamålene, ifølge rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Senterpartiet spør om regjeringen vil gi EU råderett over konsesjonssystemet for vannkraft.

Statkraft får fortsette sine planer med Kvinesheia vindkraftverk i Vest-Agder, mens utfordreren Njord får avslått sin konsesjonssøknad. Men Statkraft får ikke uten videre øke effekten fra 60 til 90 MW.

linje sverige

Veikartet for nordisk balansehåndtering ble onsdag sendt ut på høring.

Statkraft satser videre i Tyrkia og har budt på et vannkraftverk i hundremegawatt-klassen.

Etter en testperiode har Ørsted funnet ut at de kan fyre med både halm og trepellets samtidig på Studstrupværket ved Århus.

SN Power-sjef Torgeir Lien vil ha vannkraften ut av den konservative bøtta den sitter i, og oppfordrer til kamp i Brussel for et fleksibilitetsmarked som gagner norske produsenter.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes hevder at nettinvesteringer på land utraderer utenlandskablenes lønnsomhet og beskylder energiminister Kjell-Børge Freiberg for overdrevet kabelskryt. Freiberg mener Moxnes gjør seg unødvendig vanskelig.

Vindkraftutbygging gir fremdeles investeringsvekst i kraftforsyning i 2019, men SSB venter nedgang i investeringene i 2020.

Det er brukt store summer i nettet på land for å tilrettelegge for utenlandskablene, viser ny oversikt fra OED. Rødts Bjørnar Moxnes mener energiministeren derfor overdriver kablenes positive innvirkning på nettleia.