Forfatter: Øyvind Zambrano Lie

drone

Det norske droneselskapet KVS Technologies har inngått en strategisk avtale verdt 60 millioner dollar med det amerikanske selskapet Spright om levering av droneinspeksjonstjenester i Nord-Amerika.

flesberg

Ber om ny utsatt frist for selskapsmessig skille, til 2023, etter at prosessen med Flesberg Elektrisitetsverk strandet.

Siemens og Tensio inngår rammeavtale for vern, kontrollanlegg og mellospenningsanlegg med tilhørende service.

Kristin Lian

Trond Skjellerud tar over som ny leder for Elvia.

eviny

BKK deles opp i to merkevarer. Nettselskapet skal fortsatt hete BKK, mens den øvrige delen av konsernet skifter navn til Eviny.

mast

«Det siste året har det vært krevende å drifte nettet på Vestlandet, med stadige brudd på driftspolicy og risiko for utfall i størrelsesorden 1000 MW».

møre trafo krop

Verdien anslås til hele 800 millioner kroner.

Husholdning

Husholdningens respons på prissignaler i iFlex-eksperimentet i vinter var ganske ofte null, forteller Matthias Hofmann i Statnett.

Byrkjelo stasjon i

Sikrer seg 47 GWh i Nordfjord.

ABB skal ta ett og ett aggregat fra neste år og til 2026.

prytz

– Derfor mener vi at vi bør kunne vektlegge pris høyere enn kvalitet, sier prosjektleder Karianne Prytz i Statnett.

Kraftmontasje er innstilt til Kvandal-Kanstadbotn likevel.

kroepelien

Raskere elektrifisering og vern om EØS-avtalen er det viktigste den nye regjeringen må jobbe for, mener Energi Norge.

Nybø

OECD forhandler om å stramme inn på eksportfinansiering av kullkraftverk. Norge stiller seg bak et forslag om å innføre et forbud i avtalen.

vindturbin

Kommunesektoren og kraftbransjen ber om at regjeringens forslag til produksjonsavgift erstattes av en forutsigbar ordning med naturressursskatt og konsesjonsavgift til vertskommuner.

hjelmeland

Lyse Elnett signerer kontrakt med Kruse Smith, Siemens Energy og LinjePartner.

rør

Et ualminnelig kraftig regnskyll førte til at vann og løsmasser trenge seg inn i den halvferdige rørgata og skadet rørene innvendig.

småkraft

Både i Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal er det i dag kommet småkraft-avslag.

tetraspar

Vil bygge flytende havvind på Utsira Nord.