Forfatter: Tore Halvorsen

God kvalitet på konsesjonssøknader skal gi kortere behandlingstid, ifølge NVE.

For å unngå strømutkobling når folk ikke klarer å betale.

Tina Bru

«Vi står i en vanskelig tid for landet vårt, og for norsk energibransje. Dere gjør alle en innsats i næringer som alltid har hatt helse, miljø og sikkerhet som første prioritet.»

I en elektrisk infrastruktur med stadig flere elektroniske komponenter kan elektrostatiske utladninger bli et økende problem.

Vindkraftforeningen Norwea opplyser at Corona-situasjonen, i likhet med andre sektorer, får konsekvenser for økonomi og pågående bygge- og driftsoperasjoner i vindkraft.

En av deltagerne på årets Produksjonstekniske konferanse (PTK), som ble arrangert i Trondheim 2.-4. mars, er blitt syk av koronasvirus.

Vattenfall har solgt sin virksomhet innen energileveranser i det britiske husholdningsmarkedet, selskapet iSupplyEnergy, til EDF.

NVE har vedtatt å gi SKS fem års forlenget byggefrist for Sjønståfossen kraftverk.

tog

Med en femårig avtale prissikrer svenske Vattenfall leveranse av 1,1 TWh av strømforbruket til Bane Nor i Norge.

Glitre Energi fikk i fjerde kvartal 2019 et resultat etter skatt på 201,3 millioner kroner, mot 107,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Akershus Energi oppnådde i 2019 et resultat etter skatt på 194 millioner kroner, mot 189 millioner kroner i 2018.

DNV GL har tildelt en erklæring som verifiserer designmetodikken for å konstruere flytende solcelleløsninger til det norske solenergiselskapet Ocean Sun.

Men forbruket er ennå ikke veldig høyt.

Sogn trafostasjon

NVE vil innføre strengere krav til politiattest for adgang til sikkerhetssensitive elektriske anlegg. Forslaget om endringer i beredskapsforskriften blir nå sendt på høring.

Statnett fikk effektiv hjelp fra undervannsroboten Hugin til å kartlegge skadene på tre sjøkabler i Oslofjorden.

Stadig mer ekstremvær skaper problemer for strømforsyningen. For de som skal håndtere utfordringene, er dette krevende, både fysisk og psykisk.

Driftsresultatet i Norconsult ble i 2019 på 460 millioner kroner, 58 millioner kroner opp sammenlignet med 2018.

Norconsult skal levere prosjekteringstjenester til batterifabrikken som Freyr skal bygge i Mo i Rana.

OED har i dag gitt Nevervatn Kraft AS konsesjon til å bygge Nevervatnet kraftverk i Sørfold kommune i Nordland.