Abonnement

Et årsabonnement omfatter fagbladet Energiteknikk (sju løpende utgaver pluss bilag) og fri tilgang til alle nyhetssakene og annet stoff på nettavisen energiteknikk.net, også plussartikler som andre enn abonnenter må betale for å lese. I tillegg får abonnentene et ukentlig nyhetsbrev. Arbeidsgivere som satser på kompetanse hos sine medarbeidere, betaler gjerne et slikt abonnement. 

Et komplett personabonnement, som omfatter både papir- og digitalutgavene av Energiteknikk, koster kr. 900 + mva. Et digitalt personabonnement koster kr. 780 + mva. Det gis rabatter ved bestilling av et visst antall personabonnementer. Bestilling av persomabonnement forusetter at bedriften har minst ett bedriftsabonnement. Et bediftsabonnement omfatter blad som går på sirkulasjon/leses av flere.  Det koster kr. 1200 + mva per år, og inkluderer ett digitalt personabonnement.  

Bedrifter kan også inngå gunstige abonnementavtaler for en fast årlig sum, avhengig av antall ansatte. En abonnementsavtale innebærer at samtlige ansatte kan registrere sitt sitt digitale personabonnement direkte i abodatabasen.  I tillegg får bedriften et visst antall papirabonnementer, avhengig av antall ansatte. Be om tilbud!

Det er også mulig å bestille et ukesabonnement til kr. 50 og et kortidsabonnement (tre måneder) til kr. 320 (med papirutgaven) og til kr. 280 (digitalt). Prisene er inkludert mva.

Medarbeidere som ikke får arbeidsgiver til å betale for et abonnement og som ikke kan trekke fra mva, kan tegne et privatabonnement til kr. 625 (med papirutgaven) eller kr. 500 (digitalutgaven), også disse prisene er inkludert mva. 

Abonnement kan bestilles på en av følgende måter: