Annonsering i fagbladet Energiteknikk

Spørsmål om annonsering kan rettes til vår annonseansvarlige

Arne Aardalsbakke

mobil 900 43 282

arne@aamedia.no  eller annonser@energiteknikk.net

 

Annonsepriser 2019

  Format

  4 farger

 

  Stående

 

 

  Liggende

  

  1/1 side

  kr. 17 400       

  210x297

 

  1/2 side

  kr. 11 200

  85x252

  175x124

  1/2 side utf.

  kr. 11 200

  105x297

  210x149

  1/3 side

  kr. 8 100

  175x85

  175x85

  1/3 side utf.

  kr. 8 100

 

  210x110

  1/4 side

  kr. 6 900

  85x124

  175x60

 

Utgivelser 2019 (se medieplan for mer opplysninger om blant annet tema)

materiellfrist               utgvielsesdato

1          24.01              05.02 

2          21.02              04.03 

3          28.03              09.04                 

4          31.05              12.06 

5          29.08              10.09 

6          17.10              29.10 

7          22.11              30.11