elektrifisering av sokkelen

Regjeringens beslutning om elektrifisering av Melkøya blir møtt med kraftige reaksjoner fra miljøbevegelsen, reindriftsnæringen og fra enkelte partier, som SV og Fremskrittspartiet, men også blant lokale Sp-politikere.

melkøya

Regjeringen sier ja til å elektrifisere Melkøya. Samtidig legges det opp til en stor utbygging av strømnettet i Finnmark.

hywind tampen

Fiskebåt, som er interesseorganisasjonen for den havgående fiskeflåten, har fremmet klage på Miljødepartementets vedtak om tillatelse til utbygging og drift av Hywind Tampen vindpark.

draugen

Oljeplattformene Draugen og Njord på sørlige Haltenbanken skal få strøm fra land. En konsekvensutredning er nå lagt ut på høring.