ElektroMedia AS

ElektroMedia AS er utgiverselskap for fagbladet Energiteknikk og drifter nettstedet energiteknikk.net. Selskapet har kontoradresse i Asker, og ble stiftet 15. januar 2004. Selskapet har en aksjekapital på kr. 800.200, som er fordelt slik:

Stein Arne Bakken – 66 %

Tore Halvorsen – 24 %

Ranveig Vatne – 5 %

Øyvind Lie – 5 %

Ifølge vedtektene har ElektroMedia følgende formål:

”Selskapets virksomhet omfatter utgivelse av fagbladet Energiteknikk, drift av nettstedet energiteknikk.net og andre beslektede aktiviteter.”

I ElektroMedia  er Stein Arne Bakken ansatt som publisher (anvarlig redaktør/daglig leder) og Øyvind Lie som redaktør i Energiteknikk og nettavisen energiteknikk.net.

 

ElektroMedia har dette styret:

Stein Arne Bakken, leder

Tore Halvorsen, styremedlem

Øyvind Lie. styremedlem

Dessuten møter Reinert Vassbø som observatør i styret, i egenskap av generalsekretær i Norsk Elektroteknisk Forening.