ElektroMedia AS

ElektroMedia AS er utgiverselskap for fagbladet Energiteknikk og drifter nettstedet energiteknikk.net. Selskapet har kontoradresse i Asker, og ble stiftet 15. januar 2004. Selskapet har en aksjekapital på kr. 33.200, som er fordelt slik:

Stein Arne Bakken – 59,5 %

Tore Halvorsen – 21,25 %

Øyvind Lie – 15 %

Ranveig Vatne – 4,25 %

Ifølge vedtektene har ElektroMedia følgende formål:

”Selskapets virksomhet omfatter utgivelse av fagbladet Energiteknikk, drift av nettstedet energiteknikk.net og andre beslektede aktiviteter.”

 

I ElektroMedia  er Stein Arne Bakken ansatt som publisher (anvarlig redaktør/daglig leder) og Øyvind Lie som redaktør i Energiteknikk og nettavisen energiteknikk.net.

 

ElektroMedia har dette styret:

Øyvind Refsnes, leder

Stein Arne Bakken, styremedlem

Tore Halvorsen, styremedlem

Øyvind Lie. styremedlem