Elsikkerhet

Tre småkraftverk i Gloppen i Sogn og Fjordane er satt ut av drift som følge av en brann i det ene kraftverket etter lynnedslag mandag kveld.

DSB logo

DSB vil etablere regionale DLE-grupper mot arbeidslivskriminalitet, og «ser på» nivået på foreleggene.

Strandskog

Arbeidslivskriminalitet må prioriteres høyere, elsikkerhetsarbeidet må få mer ressurser og sanksjonene mot alvorlige brudd må bli hardere, krever Nelfo og El og IT Forbundet,

oslo vest

Elvia har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsynstjenester i Oslo, område Vest.

utearbeid

Skal blant annet vurdere om dagens organisering og finansiering av Det lokale eltilsyn (DLE) er hensiktsmessig.

Sørnettet

Innfører umiddelbare sikkerhetstiltak, men trenger enda et år på å lukke avvikene.

melkøya

Elektroarbeidet i forkant av brannen på Melkøya får slakt av Petroleumstilsynet i knusende rapport.

Åtte kyr ble drept da en høyspentledning falt ned i Valdres mandag.

AUS

En altfor stor andel er lærlinger, ifølge DSB.

Damsikkerhet

Nye metoder skal gjøre det enklere å sikre gamle dammer riktig. 

arbeid i mast

Energi Norge ønsker heller en risikobasert tilnærming ved ansettelser.

fyrstikk

Advarer mot brann nattestid og at hovedsikringen går for ofte.