energiteknikk

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tente lys for å markere at nytt overordnet strømnett i Hjelmeland og Strand kommuner er satt i drift et halvt år før tiden.

elkjøp

For manglende og feilplassert energimerking

fjordkraft

Ikke rammet av krona-pandemien.

vindturbin

NVE har avslått søknaden om utsatt frist for idriftsettelse på Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland.

Men mer vindkraft kan sikre at regionen fortsatt blir attraktiv for den kraftkrevende industrien.

Men mindre fjernvarme kom fra elektrokjeler.

Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen og lager en storskala testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer på Røros.

vindturbin

KLP går inn med 49 prosent i Songkjølen og Engerfjellet i Nord-Odal.

IFE har meldt saken til Økokrim.

datasenter

Regjeringen vil oppheve Stortingets vedtak.

NVE-bygget

Til saksbehandling og tilsyn.

Siri Kalvig

Får ytterligere 300 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å bevilge 23,8 millioner kroner til nytt nødaggregat til Trollstasjonen i Antarktis i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger for ferjer til fylkeskommunene.

Regjeringen foreslår i Revidert nasjonalbudsjett å videreføre støtten til Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (TCM). Bevilgningen foreslås økt med 50 millioner kroner.

Resultater fra et pågående forskningsprosjekt indikerer at Statnetts fugleavvisere kan fungere etter hensikten og bidra til færre konflikter med fugl for nettutbyggere.