energiteknikk

– Korona-krisen har ikke ført til vesentlige enderinger i arbeidsdagen. Vi prøver å holde oss mest mulig for oss selv og følge smittevernrådene. Det har gått veldig greit så langt.

Det er fullt mulig å drive et større nettselskap fra de ansattes hjemmekontorer. I Glitre Energi Nett er det bare driftssentralen der folk har møtt på jobben.

​Må regne på kraftsystemet i sanntid.

Har ambisjon om å starte minst 20 prosjekter.

Mongstad Industripark er valgt som lokasjon for det som kan bli Norges første produksjonsanlegg for flytende hydrogen til det maritime markedet.

35 år i snitt, ifølge danske Energistyrelsen.

På grunn av AMS og strømleverandører.

Varangerringen

Den store nettutbyggingen helt oppe i nordøst er inne i sluttfasen. I juli 2021 skal Varanger-ringen sluttes i Varangerbotn, som planlagt.

Blir det ikke endringer, må elektrifiseringen utsettes, ifølge Equinor-sjef Eldar Sætre.

Deler ut 612 millioner.

Statkrafts administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen

Men grunnrenteskatt-endringer vil ikke gjøre at prosjekter kan dras kjapt opp av skuffen.

I overkant av 7 millioner kroner er tildelt i forprosjektstøtte til virksomheter som ønsker å bygge landstrømanlegg i norske havner.

rynning-tønnesen

Resultatet etter skatt i første kvartal ble minus 1,9 milliarder kroner.

16 organisasjoner hevder NVEs forslag er urettferdig, usosialt og vil føre til sløsing med strøm.

mast mauranger

Ledningene henger nesten loddrett.

Vannkraftlaboratoriet og Vassdragslaboratoriet ved NTNU i Trondheim har fått bevilget til sammen 55 millioner kroner til oppgraderinger. Midlene er tildelt av Norges forskningsråd gjennom Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur.

Planlegger sluttforhandlinger i september.