forskning

Bernhard Kvaal

Det fant Aneo en løsning på i Norges største fleksibilitetsprosjekt, +CityXChange.

EU gir 270 millioner kroner til forskningsprosjekt som skal bedre sårbare områders evne til å håndtere klimaendringene.

Det amerikanske energidepartementet stiller en millionpott til rådighet for norsk-amerikansk forskningssamarbeid

hossein

Mekaniske feil og slitasje i en synkrongenerator setter en umiskjennelig signatur på magnetfeltet rundt maskinen. Slikt kan de bli et industrieventyr av.

Roskrepp

Det er mulig å oppgradere mange av dagens vannkraftverk til å bli lønnsomme pumpekraftverk uten å måtte gjøre store og kostbare ombygginger av eksisterende tunnelsystem.

Kobberleder

Forskningsrådet deler ut penger, blant annet til Statnett og Nexans.

Gerd Kjølle

For arbeid med forsyningssikkerhet i strømnettet.