forskning

Roskrepp

Det er mulig å oppgradere mange av dagens vannkraftverk til å bli lønnsomme pumpekraftverk uten å måtte gjøre store og kostbare ombygginger av eksisterende tunnelsystem.

Kobberleder

Forskningsrådet deler ut penger, blant annet til Statnett og Nexans.

Gerd Kjølle

For arbeid med forsyningssikkerhet i strømnettet.