kjernekraft

ringhals

Vattenfall tar neste skritt for å muliggjøre ny atomkraft ved Ringhals.