klima

hywind tampen

Fiskebåt, som er interesseorganisasjonen for den havgående fiskeflåten, har fremmet klage på Miljødepartementets vedtak om tillatelse til utbygging og drift av Hywind Tampen vindpark.

oseberg

Statnett har reservert nærmere 1300 MW nettkapasitet for elektrifisering av petroleumsvirksomhet for perioden 2025-27.

draugen

Oljeplattformene Draugen og Njord på sørlige Haltenbanken skal få strøm fra land. En konsekvensutredning er nå lagt ut på høring.

ekofisk

Både Petroleumstilsynet, Havforskningsinstituttet og LO stiller seg positiv til forslaget til program for konsekvensutredning av Ekofisk Vind.

EU gir 270 millioner kroner til forskningsprosjekt som skal bedre sårbare områders evne til å håndtere klimaendringene.